Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.1.22 / dotaz č. 134627
Dobrý den.
Nejspíš na jaře příštího roku,by měl být kolaudován a my tak mohli převzít náš nový RD z developerského projektu Chrást u Mladé Boleslavi, který byl projektován a schválen už v roce 2016.
Jakou energetickou náročnost by měl tedy splňovat, když jeho dokončení se kříží s již několikrát změněnými podmínkami v stavebním zákoně o energetické náročnosti?Dle projektu jsme obdrželi energetický štítek B-nizkoenergetický,ale podle zjištění během realizace, kdy jsme byli na první prohlídce již na rozestavěném RD(velké mezery v obvodovém zdivu, vyplněny montážní pěnou, velké mezery při zakládání oken, rovněž vyplněny montážní pěnou)
a následného seznámení se s dostupnou dokumentací si nejsem jistý,s dodržením nízkoenergetické náročnosti stavby v době kolaudace.
Jakého znění zákona o energetické náročnosti budovy se tedy musí stavitel držet,pokud stavbu zahájil cca v roce 2018? Zároveň, má stavitel právo změnit v průběhu realizace skladbu zateplovacího systému z 15cm EPS na 10 cm EPS k 30 cm keramic.zdivu Porotherm a zároveň zachoval energetický štítek B? Navíc v domě je počítáno s jednou klimatizační jednotkou 2kW a podlahovým vytápěním plynovým kondenzačním kotlem?
Dobrý den,
v případě, že během výstavby dojde ke změnám, které mají vliv na energetickou náročnost (což změna tloušťky tepelné izolace zcela jistě je), měl by být ke kolaudaci doložen aktualizovaný průkaz energetické náročnosti, který potvrdí plnění energetické náročnosti i po provedených změnách.
Nemusí se jednat jen o viditelné změny (změna tloušťky izolace fasády), ale i o např. změnu výrobce cihel, změnu druhu tepelné izolace, změnu oken či zasklení nebo dokonce pouze jiný způsob kotvení oken do ostění, použití jiného zdroje tepla apod. Současné podmínky plněny být nemusí, splněny musí být takové podmínky, které platili v době povolení stavby.
Pokud zhotovitel zmenšil tloušťku izolace z 15 na 10 cm, pak zcela jistě dojde ke zhoršení parametrů. Je ale možné, že novostavba zůstane i nadále ve stejné kategorii, to je již na konkrétním výpočtu.
S pozdravem Michaela Andrejsová.
Odpovídá:  Ing. Michaela Andrejsová - EKIS Nymburk Andami tisk