Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.1.22 / dotaz č. 135189
Dobrý den, které doklady potřebuji dodat k žádosti o dotaci z NZU ( pasiv+) . Děkuji
Dobrý den.
Veškeré informace lze dohledat na stránkách programu Nová zelená úsporám (https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/). Dokumenty požadované při podání žádosti jsou uvedeny v "Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy RODINNÉ DOMY - platné od 21.9.2021". Přesněji se jedná o oddíl 5.1 na str. 28-29.

Dokumenty předkládané všemi žadateli o podporu jsou:
1) Odborný posudek
2) Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele.

Další dokumenty jsou předkládané jen žadateli, kteří naplní daná kritéria (viz oddíl 5.1).