Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.1.22 / dotaz č. 135250
Dobrý den,
jsem předseda neziskové organizace České centrum signálních zvířat. Momentálně probíhá rekonstrukce budovy bývalého výměníku v Kopřivnici, kterou nám kraj daroval k naší činnosti. Budova je celobetonová z panelů, bez zateplení. Budova má 270m2. Minulý týden byla provedena instalace oken. Zvažujeme požádat o dotaci v této výzvě: Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov. Potřebovali bychom konzultaci k naším reálným možnostem získání podpory a také k možnostem energetické úspory v betonovém objektu.

Mohli byste nám prosím poradit?

Děkuji
Dobrý den,
Předmět dotace může být konstrukčně postaven klidně z betonu či slámy – důležitý je však způsob využití se kterým souvisí potřeba vytápění.
Jednotlivé dotační tituly mají právě za úkol snížit dopad na ekologii minimalizací nadměrného užívání energií…tzn. Snížit energetickou náročnost budov. Tzn. Důležitým aspektem je plánované využití a také změna v užívání stavby – Z prostorů pro technologie – Výměník a nyní bude objekt plnit funkci jako přesně – jak lze definovat nové využití. Otázek na kritéria, které musíte splňovat pro možnost čerpání dotace bude více – nejlépe se obrátit přímo na dotační agenturu, které Vám tyto jednotlivé kroky (před-výpočet možnosti získat dotaci, projektovou dokumentaci, podklady k žádosti od dotaci…atd) pomůže zajistit. Z pravidla jsou tyto náklady na administraci žádosti o dotaci – nákladem, který je také dotačně podpořen.
Odpovídá:  Ing., Ph.D. David Sýkora - EKIS Ostrava Ing. Sýkora tisk