Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.2.22 / dotaz č. 135551
Dobrý den,

jelikož se marně snažím zorientovat v problematice dotací v programu
"Zelená úsporám" a zpravidla narazím na informaci, že v mém případě
nelze žádné dotace čerpat, protože nestavím dostatečně úsporný dům,
dovoluji si Vás touto cestou požádat o konzultaci mého konkrétního případu.
Zakoupili jsme starý dům v ***** který jsme v roce 2020
zbourali a na původním místě stavíme dům nový - nejedná se o
rekonstrukci, ale novostavbu. Jelikož demolice i stavba nového domu
probíhá v památkové zóně, nese vše spoustu omezení, především ze strany
památkové péče. Dům stavíme ze zateplených cihel Wienerberger, k topení
bychom rádi využili tepelné čerpadlo vzduch - voda, okna obytné části na
jih a západ budou opatřeny předokenními žaluziemi a na zahradě máme
bývalý septik, který jsme zevrubně vyčistili a rádi bychom jej využili
na zachycení dešťové vody pro použití na zahradě, případně na
splachování toalet. Prosím Vás tedy o informaci, zda by bylo možné
zažádat o dotace na tepelné čerpadlo, venkovní žaluzie, opravy a úpravy
septiku pro využití na zásobník dešťové vody a případně za jakých
podmínek. Budu rád za konkrétní pomoc nebo odkaz na někoho, kdo by mi s
touto problematikou pomohl. Předem Vám mnohokrát děkuji za pomoc.

S pozdravem a přáním příjemného dne
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
V případě novostavby se podpora poskytuje pevnou částkou, která nerozlišuje jaký stavební materiál byl použit, nebo jaké technologie pro vytápění či přípravu vody byly navrženy. Je třeba naplnit ukazatele, které najdete v tabulce v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy – Rodinné domy, platné od 21. září 2021. Tento dokument naleznete na stránkách www.novazelenausporam.cz.
Tam v kapitole 4.2 naleznete výši podpory, kterou můžete získat v rozmezí 200 až 500 tis. Kč. Už z názvů kategorií plyne, jaká je požadovaná úroveň energetické náročnosti: Základ – dům s nízkou energetickou náročností, Pasiv – dům s velmi nízkou energetickou náročností a Pasiv+ - s důrazem na použití obnovitelných zdrojů. Detaily parametrů jsou uvedeny v tabulce na následující straně a vyplývá z ní kromě jiného, že novostavba musí naplnit vyhlášku o energetické náročnosti budov pro novostavby, a to v kategorii „B“ a povinnou součástí stavby je vždy i řízené větrání s rekuperací. Tato kategorie podpory nerozlišuje, zda budova je či není v památkové ochraně.
Z tohoto důvodu by bylo snazší věc řešit jako změnu dokončené budovy v kategorii dotace v oblasti A – Zateplení. Tato možnost vyplývá z textu Závazných pokynů, kde stojí: O podporu v této oblasti lze žádat také v případě větší změny dokončené budovy, kdy je původní stavba rodinného domu žadatelem odstraněna a bezprostředně poté je na jejím místě umístěna stavba nového rodinného domu, a to za předpokladu, že energeticky vztažná plocha nového rodinného domu nepřekročí 350 m2. Tato kategorie podpory má totiž oddíl „Památky“, který má mírnější požadavky na energetickou náročnost. Památkově chráněná budova má v dokumentu uvedenou přesnou definici, i jak se to prokazuje. Zateplování můžete kombinovat se žádostí o výměnu zdroje tepla, pokud jím byl kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, s podporou Dešťovka a Instalace stínící techniky. Další údaje se dozvite ze Závazných pokynů. Pro získání dalších podrobností je nejlépe navštívit nejbližší poradenské středisko EKIS.
S pozdravem
Krejčí