Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.2.22 / dotaz č. 135613
Dobrý den,
Prosím o zodpovězení níže uvedených dotazů pro připravovanou novostavbu pasivního domu – nyní ve fázi architektonického návrhu, lokalita Brno.
Pasivní dům v řadové zástavbě (dřevostavba systém Novatop, venkovní zateplení), 2 podlaží, celková užitná plocha cca. 200 m2. Předpoklad – maximální snížení tepelných ztrát pod 15 kW/m2.
Technologie a vytápění:
1) Fotovoltaická elektrárna 10 kW, bateriové uložiště.
2) Rekuperační jednotka Nilan Compact (TČ vzduch-Vzduch), ohřev / chlazení přiváděného vzduchu, ohřev TUV.
3) Akumulační nádrž 800 – 1000 L , vybavená topnou patronou 6 (9) kW napájenou z FVE, cirkulace do podlahového topení v obou podlažích.
4) Elektrokotel 4,5 kW – podlahové vytápění
5) Krbová vložka bez výměníku 5 kW.
Přepokládaná funkce systému:
Teplou vodu v AKU nádrži pro nízkoteplotní podlahové vytápění připravuje FVE. Rekuperační jednotka NILAN zajišťuje přísun čerstvého vzduchu, přičemž dohřívá nasávaný vzduch a zároveň připravuje TUV (pro 4 osoby).
Elektrokotel je vchodu pouze pokud 2 výše uvedené technologie (NILAN Compact, FVE – akumulační nádrž) nepokryjí tepelnou ztrátu domu.
Dotazy:
1) Je přípustné, s ohledem na novou legislativu pro novostavby r.2022, a s důrazem na získání co největší možné výše dotace (PASIV Plus) použít jako „hlavní“ rezervní topný zdroj Elektrokotel 4,5 kW?
2) Je poskytována samostatná dotace na FVE u novostaveb? Nebo toto je již zahrnuto do dotace „PASIV (PLUS)“ ?
Pozn. 1) Elektrokotel by byl přímo napojen na rozvod podlahového vytápění, tedy nebyl by napojen na AKU nádrž.
Pozn. 2) Krbová vložka rovněž plní funkci záložního zdroje tepla.Dobrý den,
Pokud by byl elektrokotel opravdu primárním (hlavním) zdrojem, tak by budova nejspíše nevyhověla ani legislativním požadavkům na budovy a tím pádem ani žádné z dotací nabízených z programu NZÚ. I kdyby se správně zvolil poměr jednotlivých zdrojů, tak je vámi popsané kombinace, z mého pohledu, trochu překombinovaná. Pokud by jste uvažovali nad kompaktní jednotkou, volil bych takovou, která se po většinu roku dokáže postarat o celý objekt (např. PKOM4) a tu doplnil například o FVE. Krbovou vložku bych zvážil spíše než z technického hlediska, z hlediska toho, zda doma krb chcete. Pokud ano tak ho pořiďte, pokud ale ne, a je to jen snaha o splnění výpočtu, pak je to velmi neefektivní cesta.

Co se týká získání podpory z NZÚ na budova a zvlášť na FVE. Tak toto lze, jen ve výpočtu a žádosti na budovu nesmíte již s FVE počítat (žádost podáváte jakoby FVE na budově nebyla a musí splnit dotační požadavky i bez ní) a následně podáváte žádost jen na FVE na tento objekt. Realizace může být samozřejmě normálně najednou.

Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý* - EKIS Brno CPD tisk