Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.2.22 / dotaz č. 135759
Dobrý den, plánujeme stavbu na drti z pěnoskla s mohutností 500mm a obvodové zdivo z VPC. Rád bych se zeptal na nejvhodnější skladbu založení.
Je vhodné na pěnsklo položit pvc folii na kterou následně vylít základovou desku?
Je vhodnější pod základovou desku použít pvc folii, nebo asfaltové pásy?
Perforované trubky pro odvětrání radonu je vhodnější uložit pod pěnosklo, nebo do pěnoskla?

Předem děkuji za odpovědi
Dobrý den,
doporučuji zdroj informací o založení na pěnovém skle na tomto webu https://www.zakladova-deska.net/

Co se týká uložení hydroizolační vrstvy. Tak se používají oba zmíněné materiály a při správném použití mezi nimi nebude žádný funkční rozdíl. U obou po potřeba zajistit ochranu této vratyv v montážním stadiu, kdy se váže výztuž ŽB desky, aby nedošlo k poškození hydroizolační funkce.

Uložení odvětrávacích trubek se většinou ukládá nad drenážní vrstvu.
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý* - EKIS Brno CPD tisk