Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.2.22 / dotaz č. 135790
Dobrý den,
Právě jsme koupili s manželkou starou vilu, kterou chceme renovovat.
Tento pátek nám odborná firma změří uniky tepla termickou kamerou.
Planujeme izolaci a změnu střechy, renovaci oken, výměnu starého kotle, a instalaci radiátory na druhém patře, kde se zatím netopí.
Chtěli bychom poradit, jestli existují dotace, abychom optimalizovali energetické hospodaření v tomto starém domě.
S úctou
Dobrý den,
na snižování energetické náročnosti, výměnu zdrojů tepla a adaptační opatření je určen program Nová zelená úsporám (NZU). Program je určen pro rodinné domy a stavby pro bydlení.
Každá oblast podpory má své podmínky. Konkrétně u zateplení je potřeba nechat si zpracovat projektovou dokumentaci a energetické hodnocení a splnit určité podmínky. Spolu s projektantem / energetickým specialistou by mělo dojít k návrhu typu a síly izolací dle stávajících konstrukcí a dle podmínek programu. Co se týče výplní otvorů, dotována je pouze výměna za nové, renovace a repase výplní podporována není. Výše dotace se odvíjí od rozsahu zateplení či výměny výplní otvorů. Výše podpory je stanovena formou jednotkových výší na m2 plochy. U zateplení obvodových stěn, stropů a střech je dotace 600 - 1000 Kč/m2, u výplní otvorů 2200 - 3800 Kč/m2.
Výměnu zdrojů vytápění lze podpořit též z programu NZU. Podporována je výměna stávajících kotlů na tuhá paliva (dřevo, uhlí) 1. a 2. emisní třídy, případně lokálních topidel na tuhá paliva. Novým zdrojem může být kotel na biomasu s ručním přikládáním s akumulační nádrží nebo automatický kotel na pelety, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel, případně další varianty.
Další možnosti, které lze dále podpořit z programu NZU, jsou například instalace solárních systémů, řízené větrání s rekuperací, realizace zelené střechy či systém akumulace dešťové vody.
Bližší informace naleznete na oficiálních stránkách programu www.novazelenausporam.cz.

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB