Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.2.22 / dotaz č. 135823
Dobrý den,potřebuji změřit uniky tepla z chaty kde bydlíme trvale z důvodu zřízení jiného zdroje
vytápění a ohřevu vody.
Pokud jde o fyzické vytipování míst úniku tepla, lze použít optické měření teplotních polí termokamerou, případně měření povrchové teploty jednotlivých konstrukcí. Těmito způsoby lze vytipovat místa která mají sníženou izolační schopnost nebo nejsou dostatečně zajištěna proti provětrávání. Následně lze tato místa upravit tak, aby se ztráty omezily.
Z uvedeného je zřejmé, že takové měření dává jen velice omezenou představu o množství energie potřebné k vytápění objektu, a rovněž i o množství energie ztrátové.
Měření úniků tepla proto slouží primárně k odhalení "slabých míst" z hlediska tepelných ztrát.
Pokud je úkolem stanovení potřeby energie pro komfortní vytápění a ohřev teplé vody, je třeba provést výpočet, obvykle v rozsahu PENB (průkaz o energetické náročnosti budovy). Výpočtem se pro konkrétní budovu stanoví množství energie, která musí být do objektu dodána. Nedílnou součástí bývá optimalizace, spočívající jednak v návrhu stavebních úprav (např. zateplení, výměna oken, neprůvzdušnost, ...), jednak ve výběru vhodného zdroje energie.
Při výběru zdroje energie je třeba zohlednit dostupnost jednotlivých energo nositelů, jejich nákladovou úroveň a provozní režim konkrétního objektu.
Návrh energetického řešení by měl provádět autorizovaný energetický specialista.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS tisk