Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.3.22 / dotaz č. 136430
Bezva stránky, děkuji. Jsme v obci o asi 200 domech, v kopci, založených na skále. Sluneční energie i vítr tu stojí za bačkoru, plyn sem nevede. Máme tu 242 dní v roce průměrnou teplotu 2.8 stupňů.

Mě láká, že bychom se složili na vrty. Tepelná čerpadla si přidělal na dům každý, ale berou teplo ze vzduchu. Domy jsou přes cestu tak 20 m od sebe. Vrtat by se dalo z cest, patrně kolmo do svahu, který je dost strmý, a metr pod zemí je opuka. Dostala by na to obec a následně občané nějaké financování, a dotace?
Dobrý den,

těší nás Váš zájem o služby bezplatného poradenství středisek EKIS. Financování a dotace můžete čerpat na výměnu zdroje tepla včetně tepelného čerpadla dle příslušných aktuálně platných dotačních výzev. V případě domácností žádají vlastníci trvale obyvatelných objektů buď z Nové zelené úsporám (příjem žádostí spuštěn od 12.10.2021) nebo tzv. kotlíkové dotace (příjem žádostí se plánuje koncem jara letošního roku). Pokud jak sám píšete, sami majitelé domů již mají instalovaná tepelná čerpadla (vzduch - voda?), nebude možné na výměnu jiného typu čerpadla dotace získat (přesná pravidla dotací najdete v závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám na stránkách novazelenausporam.cz nebo v minimanuálu na kotlíkové dotace 2021-2022 na stránkách mzp.cz). Od zemních vrtů se čím dál tím více ustupuje kvůli stavební, časové a především větší finanční náročnosti oproti využití energie ze vzduchu, kdy se akorát instaluje venkovní jednotka. Pro naše podmínky tato čerpadla dokáží fungovat i v teplotách pod nulou. Smyslem dotací vždy bylo motivovat k výměně nových ekologičtějších nebo úspornějších technologií, které často bývají dražší variantou, i když s úspornějším provozem. V současné době jde především o výměnu ekologičtějšího zdroje tepla než jsou stávající - především staré kotle na tuhá paliva nesplňující ani 3. emisní třídu a splnění požadavků nižšího emisního zatížení. Pro financování obecních budov můžete využít dotační výzvu č.12/2021 - energetické úspory veřejných budov, kde můžete využít financování i dalších opatření v rámci komplexnosti za účelem snížení energetické náročnosti budov (více podrobností najdete na narodniprogramzp.cz). Provoz fotovoltaiky, která nezískává teplo jako solární kolektor, ale přímo vyrábí elektřinu ze slunečního záření, probíhá celoročně i za nižších teplot a proto i v našich podmínkách je oblíbenou variantou, jak si snížit náklady za spotřebovanou elektrickou energii (zde bych možná ještě doporučil odborné posouzení specialistou přímo ve Vaší lokalitě). V rámci využití fotovoltaiky, pak lze uvažovat i sdílení přebytků mezi jednotlivými výrobci (počátky komunální / komunitní energetiky v rámci Modernizačního fondu, kde lze také čerpat dotace).
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Balcar* - EKIS Hradec Králové ENKIS tisk