Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.3.22 / dotaz č. 137595
Dobrý den,

chtěl bych vědět jak se rozúčtovává spotřební složka pro přípravu a dodávku teplé vody.

V našem konkretním případě jsme dům se 120 bytovými jednotkami / 1/3 větší, 1/3 menší, 1/3 nejmenší/. Odpojili jsme se od dům od centrálního vytápění a dodávek teplé vody. Máme vlastní energetickou kotelnu na tepelná čerpadla a odděleně máme měření dodávky energie na teplo a na přípravu teplé vody. Zvlášť máme vykázané náklady na teplo a na teplou vodu.

Rozúčtování pro dodávky tepla je v pořádku, základní složka 40% nákladů a přepočitatelná plocha bytu pro vytápění podle velikostí místností.

Rozúčtování pro přípravu teplé vody základní složka 30% nákladů a plocha bytů.

Proč se používá k výpočtu plocha bytů, když náklady na bytovou jednotku jsou stejné, nemají nic společného s teplem a měli by být stejné pro všechny byty. V důsledku základní složka je pro větší byty větší a pro menší byty menší a v zákoně je udáno, že k rozúčtování nákladů pro přípravu teplé vody je základní složka 30% a spotřební složka 70%. Je to v pořádku nebo je někde chyba.

Děkuji vám mockrát za odpověď.
Dobrý den a děkuji za dotaz.
Způsob rozúčtování nákladů stanovuje vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům a to v §4 odst . t(1) :
Základní složka nákladů na teplo spotřebované na poskytování teplé vody činí 30% a spotřební složka 70% nákladů. Základní složka nákladů na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody činí 0 % a spotřební složka 100 % nákladů.
Z textu vyhlášky je patrné, že se rozúčtovávají pouze náklady na teplo, ve vašem případě náklady na plyn spotřebovaný na přípravu teplé vody. Ve vašem dotazu je uvedeno, že máte oddělené měření dodávky energie na přípravu teplé vody
Protože vyhláška pojednává o rozdělování nákladů, je podle spotřeby a průměrné ceny energie (plynu) nutno stanovit celkový náklad na takto spotřebovaný plyn. Zjištěná částka se rozdělí podle vyhlášky na základní složku (30 %) a složku spotřební. Základní složka se rozděluje podle plochy bytů. Nelze předpokládat, že náklady ba bytovou jednotku jsou stejné. Tvůrce vyhlášky vycházel zřejmě z předpokladu že větší vyt bude mít větší spotřebu teplé vody a proto se má podílet větším podíílem - úměrným velikosti bytu - na investičních nákladech na instalaci potřebné technologie
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS Hluboká n. Vltavou Energy Centre tisk