Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.4.22 / dotaz č. 138173
Dobrý den.
Bydlím v Králově Dvoře v bytovém domě o 10ti bytových jednotkách, které tvoří SVJ, každý byt má zajištěn svoje vytápění svým kotlem (elektro / plyn )ve vlastní režii.
Mám starý plynový závěsný atmosférický kotel bez nuceného odtahu spalin na zemní plyn JUNKERS NOVASTAR ZW-23, (kterým zároveň topím a ohřívám i teplou vodu) vyrobený v roce 2005 který mi dosluhuje. Chtěl bych se prosím zeptat - mám nárok na nějakou dotaci na pořízení nového kondenzačního kotle, popřípadě na tepelné čerpadlo pro bytovou jednotku, nebo nějaký jiná dotovaný způsob vytápění, kterým by se dali snížit náklady na vytápění? Jenom podotýkám (nevím, jestli je to rozhodující, nemáme ještě jako SVJ zpracovaný PENB a dům není nikterak zateplen). Ptám se proto, protože vytápění si každý řeší sám způsobem, jaký uzná za vhodné, jako SVJ toto neřešíme. Děkuji moc za Vaši odpověď a za vynaložené úsilí a čas.
Dobrý den,
bohužel Vás zklamu. Žádný v současné době vypsaný dotační program nepodporuje výměnu stávajícího plynového kotle za nový plynový kotel.
Mohu Vás jedině odkázat na program Nová zelená úsporám - bytové domy, Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA, kde je podporováno mimo jiné výměna stávajícího zdroje tepla plynového vytápění (s výjimkou kondenzačních plynových kotlů) za systém s plynovým tepelným čerpadlem, hybridním tepelným čerpadlem kombinujícím plynový zdroj a tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem, nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn.

Ve Vašem případě by šlo teoreticky využít systém hybridního tepelného čerpadla (tepelné čerpadlo v kombinaci plynovým kondenzačním kotlem), výše podpory je zde 30 tis. Kč na bytovou jednotku. Upozorňuji ale, že obdobný systém je vhodnější řešit komplexně, tedy pro celý bytový dům. Žadatelem o dotaci (i v případě žádosti jedné bytové jednotky) by muselo být SVJ.

Odkaz na podmínky dotačního programu NZU:
https://novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2021/09/21/1632224640_NZ%C3%9A%20BD%20-%20Z%C3%A1vazn%C3%A9%20pokyny%20pro%20%C5%BEadatele.pdf

S pozdravem,
Jan Kárník
Odpovídá:  Ing. Jan Kárník - EKIS Rakovník Ing. Tichý tisk