Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.4.22 / dotaz č. 138315
Dobrý den,
jakou tl. tepelné izolace minerální vaty dřev. vazníkového stropu dát, aby se jednalo o pasivní dům ?
Dobrý den,

děkuji za Váš dotaz.

Obecně pasivní dům je definován celou řadou parametrů. Nejedná se tedy pouze o to, jak jsou konstrukce obálky zatepleny zatepleny, ale také o to, jakou má stavba geometrii (kompaktnost), jak je orientovaná (pasivní solární zisky), jak jsou řešené detaily (vliv tepelných vazeb a mostů), jak je stavba vzduchotěsná (blower-door test) a jakou má technologické vybavení (primární neobnovitelné energie). Pasivní dům mimo jiné je definován požadavek na tzv. měrnou potřebou tepla na vytápění. Jedná se o vlastnost celé budovy.
Více k pasivním domů a požadavkům na ně můžete nalézt zde:
- odkaz na naše webové stránky: https://www.gservis.cz/rady-a-tipy/pasivni-domy-g-servis/
- odkaz na záznam z našeho webináře: https://youtu.be/MPYGcse3PCc

Dimenze tepelných izolací se volí na základě zpracovaného podrobného energetického modelu a na základě cílového energetického standardu budovy (typicky dle dotačních úrovní NZÚ B - Základ / Pasiv / Pasiv+).

Jelikož nejsou známy žádné parametry ohledně stavby, tak lze nyní pouze konstatovat doporučenou dimenzi tepelné izolace. V normě ČSN 73 0540-2 jsou uvedeny doporučené hodnoty pro pasivní domy Upas,20. Pro ploché střechy jsou doporučeny hodnoty 0,10 - 0,15 W/(m2.K) pro ploché střechy a stropy pod nevytápěným půdním prostorem (střešní plášť bez tepelné izolace).
Ze zkušenosti doporučuji, aby výsledný součinitel prostupu tepla dané konstrukce dosahoval parametrů 0,09 - 0,12 W/(m2.K).

Mimo výsledný součinitel prostupu tepla je dále u pasivních domů potřeba řešit vzduchotěsnost. Tak aby byla skladba konstrukce vzduchotěsná, tak je potřeba použít kvalitní parozábranu s možností umístění pod pevný podklad (pro zajištění kvalitní spojů). Prověřenou skladbou zatepleného stropního podhledu pod vazníkovou střechou je kombinace minerální izolace (mezi a nad spodní pásnicí vazníků) a pevné PIR izolace (pod spodní pásnicí vazníků).

Mohu Vám doporučit použít typovou skladbu DEK Střecha ST.8006B, viz: https://www.dek.cz/obsah/technicka-podpora/sikme-strechy.
Pro dosažení součinitele prostupu tepla U=0,10W/(m2.K) mohu doporučit tyto dimenze tepelných izolací:
- 140 mm PIR izolace (λd = 0,022 W/(m.K))
- 80 mm minerální izolace (λd = 0,035 W/(m.K)) mezi dřevěným roštem pod spodní pásnicí vazníků
- 120 mm minerální izolace (λd = 0,035 W/(m.K)) mezi spodními pásnicí vazníků

Pokud byste nechtěl použít PIR izolace, tak doporučuji použít OSB záklop, který Vám zajistí pevný podklad pro parozábranu. V tomto případě mohu doporučuji tuto skladbu:
- 120 mm minerální izolace (λd = 0,035 W/(m.K)) mezi spodními pásnicí vazníků
- 300 mm minerální izolace (λd = 0,035 W/(m.K)) nad pásnicemi vazníků
Dohromady tedy alespoň 420mm minerální izolace.

Snad to takto stačí.
V případě dalších dotazů se na mě můžete obrátit přímo.

Za společnost G SERVIS CZ s.r.o.
Ing. Ondřej Židek
Vedoucí oddělení
Pasivní domy, energetika, TZB
Energetický specialista č.o. 1957
Email: zidek@gservis.cz


Odpovídá:  Ing. Ondřej Žídek* - EKIS BRNO G SERVIS tisk