Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.4.22 / dotaz č. 138425
Dobrý den,

poptávám energeticko-ekonomicko-dotační poradenství. Konkrétněji pak poptávám revizi současných opatření v mém RD v oblasti využívání energií a vody, vše však s vazbou na možnost získání dotací. Daný dům jsem koupil od původního vlastníka, který již dříve některou z dotací ve starém programu čerpal, konkrétně to byla dotace na FVE systém o slabém výkonu, který nezvládá vykrýt ani polovinu spotřeby domu (osazený výkon 3,06 kw oproti potřebě cca 7,5kw). Dále poptávám přípravu opatření pro zlepšení energetické bilance a úspor RD, dále přípravu projektu na uvedená opatření, zpracování podkladů k získání daných dotací a pokud to bude možné i realizaci daných opatření či doporučení na ověřeného realizátora. Základní představu o nových opatřeních mám rozšíření současné FVE, doplnění bateriového úložiště (k vytvoření ostrovního systému), osazení nádrže na dešťovou vodu minimálně k zalévání a splachování a využití odpadního tepla. Pokud byste v návrhu doporučili i jiná opatření, rád je zvážím a případě i zrealizuji.

Děkuji
Dobrý den,
Váš dotaz je poměrně široký a obecný. Doporučuji spíše využít některou z poraden EKIS a domluvit si osobní či online schůzku a probrat Vaše záměry a možnosti dotací konkrétněji. Seznam poraden zde: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

Z Vašeho popisu plyne, že využití dotací (předpokládám z programu Nová zelená úsporám) by bylo možné v oblastech:
- zadržování dešťové vody a její využití na záléváná, případně splachování (tzv. Dešťovka);
- využití odpadního tepla (ze vzduchu nebo z odpadní vody);
- případně zateplení budovy, pokud ještě není objekt zateplen;
- některá další oblast dle možností objektu (zdroje tepla a teplé vody, zelená střecha, stínící technika, elektromobilita...).

Rozšíření stávajícího fotovoltaického systému však podporováno není, a to ani v případě doplnění bateriového úložiště.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim tisk