Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.5.22 / dotaz č. 138894
Dobrý den,
Stavíme pasivní dům z vápenopísku (24cm) s KZS (EPS 30 cm) a rádi bychom požádali o radu ve dvou detailech, kdy potřebujeme technicky vyřešit napojení venkovních konstrukcí na dům. Napojení je nutné z důvodu nosného uchycení venkovních konstrukcí, které nelze provést jinak z prostorových důvodů či z důvodu požadavku na přesah střechy. Rádi bychom znali možnosti uchycení těchto konstrukcí, tak aby vznikaly co možná nejmenší tepelném mosty v místě napojení.
1) Ukotvení přístřešku parkovacího stání do obvodové stěny domu. Přístřešek bude dřevěné konstrukce, střešní krytina – pálená taška – více na výkrese.
2) Ukotvení ramenátu pod vikýřem. Ramenát bude osazen pálenou taškou a jeho funkce je estetická, ochranná (přesah střechy) a částečně stínící (pro okna 1.NP).
Vím, že konzultace provádíte nyní pouze elektronicky, avšak pokud by to bylo možné, rádi bychom záležitost probrali osobně, tak abychom mohli prodiskutovat možná řešení, případně telefonicky i za účasti našeho projektanta.

Dobrý den,
ukotvení prvků do zateplené fasády je možné provádět skrze systémové prvky a výrobky. Vždy je potřeba vybrat správné prvky dle únosnosti. Doporučuji se podívat na web www.propasiv.cz kde jsou prvky hezky ukázány včetně jejich určení. Pokud by se jednalo o prvky s většími nároky na únosnost, pak je možné využít kotvení v úrovní věnce a použít ISO nosníky.
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý* - EKIS Brno CPD tisk