Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.5.22 / dotaz č. 138974
Dobrý den,
prosím Vás o výpočet spalinové cesty u objektu, který bude sloužit jako garáž a dílny a bude zde komín pro krbová kamna o průměru 150 mm pro příležitostné zatopení v zimním období.
Nevím, co budete ještě potřebovat.
Na základě uvedených informací není možné provést výpočet spalinové cesty. Pro výpočet spalinové cesty je třeba znát alespoň základní vstupní data ke spotřebiči, přívodu vzduchu, kouřovodu a komínu.
U spotřebiče je nutné znát výrobce a typ. Do výpočtu se následně doplňují technická data spotřebiče (jmenovitý výkon, příkon, obsah CO2, hmotnostní tok spalin, teplota spalin, požadavek na tah, dimenze spalinového a vzduchového hrdla).
Důležité jsou informace týkající se přívodu vzduchu ke spotřebiči. Zda je nebo není spotřebič napojen přes vzduchové hrdlo k externímu přívodu vzduchu, zda je vedení vzduchu vertikální nebo horizontální, použitý materiál, dimenze, účinná výška, rozvinutá délka, ohyby apod.
U kouřovodu je třeba znát účinnou výšku a rozvinutou délku kouřovodu, materiál, ohyby (kolena), případně dimenzi, která se bude výpočtem ověřovat.
Komín je dobré specifikovat, alespoň podle druhu (vícevrstvý zděný, vícevrstvý nerezový, dodatečně vložkovaný zděný jednovrstvý). Pokud je znám výrobce a typ, pak to uvést konkrétně. Dále je vhodné uvést, zda se jedná o komín umístěný v interiéru nebo v exteriéru, zda je založený na podlaze nebo se jedná o variantu svislého kouřovodu s funkcí komínu. Pro výpočet je třeba znát účinnou výšku komínu, výšku komínu v nezatepleném prostoru (půda), výšku komínu nad střechou, sopouch (T90°nebo T45°), zda je na ústí komínu stříšku, případně dimenzi, která se bude výpočtem ověřovat.
Do výpočtu se zadává i nadmořská výška lokality, ve které se spalinová cesta nachází.
Čím podrobnější popis spalinové cesty je v zadání, tím přesnější je výpočet.
Výpočtem se ověřují tři podmínky, které musí být splněny. Tlaková podmínka, teplotní podmínka, rychlost proudění spalin.

Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
tisk