Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.5.22 / dotaz č. 139038
Dobrý den, chystám se stavět malý bungalov 2kk, jeden zdroj vytápění budou krbová kamna, jaká je optimální kombinace dalších
energetických zdrojů a opatření, abych dosáhl na dotaci NZE?
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
děkujeme za dotaz. Co se týče výběru zdrojů tepla a případně obnovitelných zdrojů pro budovu, je situace poměrně komplexní. Program Nová zelená úsporám požaduje pro budovu plnění několika technických parametrů. Volba zdrojů energie potom souvisí především s plněním požadovaného kritéria tzv. měrné spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů EpN,A [kWh.m-2.rok-1], a to v klasifikační třídě A dle vyhl. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov (dále jen primární energie). Spotřeba primární energie je v prvním kroku ovlivněna především vlastní kvalitou stavby z hlediska izolačního standardu a instalací nuceného větrání se zpětným získávání, tedy minimalizací tepelných ztrát. Dále je pak ovlivněna kvalitou návrhu budovy z pohledu kompaktnosti a využití solárních tepelných zisků. Předpokládá se tedy velmi dobře izolovaná budova se vzduchotechnikou s rekuperací splňující základní principy návrhu energeticky pasivního domu.
V návaznosti na to je spotřeba primární energie zásadně ovlivněna volbou zdrojů energie pro budovu. V případě použití krbových kamen se zpravidla předpokládá, že se jedná o doplňkový zdroj k hlavnímu zdroji tepla. Tím může být celá řada dalších zdrojů (elektrické přímotopné vytápění, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel, atd.). Krbová kamna se pak na vytápění podílí pouze částečně a započitatelný podíl je stanoven normou ČSN 73 0331-1 (10/2020). Tento podíl je důležitý pro plnění požadavku na primární energii, jelikož biomasa je obnovitelným zdrojem. Je tedy žádoucí, aby podíl byl co nejvyšší. V případě využití krbových kamen je pak důležité, zdali jsou použita krbová kamna bez výměníku nebo s výměníkem napojeným na teplovodní otopnou soustavu. Dále je důležité, zdali je součástí systému akumulace. Jak využití kamen s výměníkem, tak doplnění o akumulaci navyšuje započitatelný podíl na krytí spotřeby na vytápění, resp. přípravě teplé vody. I s ohledem na nízkou tepelnou ztrátu budovy a zpravidla příliš vysoký výkon krbových kamen lze obecně využití výměníku a akumulace pro případy takovýchto budov doporučit.
Volba dalšího, tedy hlavního zdroje tepla pro vytápění potom souvisí s plněním požadavku na primární energii. S jistotou lze říci, že pokud bude využito jakékoliv formy přímého elektrického vytápění (elektrokotel, elektrické přímotopy, elektrické podlahové vytápění či sálavé panely), nebude bez dalších zdrojů podmínka splněna. V tom případě se pak nabízí možnost doplnění systému například o fotovoltaickou elektrárnu, kterou bude spotřeba primární energie kompenzována. Instalovaný výkon a další parametry pak závisí na výsledcích energetického hodnocení. V případě, že bude hlavním zdrojem například tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel, tak může být kritérium primární energie splněno (opět však závisí na výsledcích energetického hodnocení). Další možností je využití kotle na pelety, jako hlavního zdroje. Vzhledem k tomu, že dřevní pelety jsou rovněž obnovitelným materiálem, lze v takovém případě předpokládat plnění kritéria primární energie bez doplnění o další obnovitelný zdroj (např. fotovoltaika nebo termický solární systém). Vzhledem ke komplexnosti dotazu doporučujeme osobní návštěvu některého ze středisek EKIS.
S pozdravem Jan Antonín, EnergySim