Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.5.22 / dotaz č. 139106
Dobrý den,
zasílám údaje pro výpočet spalinové cesty od krbové vložky ROMOTOP HEAT 2G 59.50.01.
Komín CIKO TEC, s přívodem vzduchu mezikružím, DN 180, účinná výška 6,35 m. Kouřovod 0,5 m, 1x koleno 90°. Lokalita Vadín.
Orientační výpočet byl zpracován pro vícevrstvý komín s izostatickou vložkou (tepelný odpor komínové konstrukce dle výrobce 0,5 m2.K/W) založený na podlaze. Přívod vzduchu je řešen mezikružím systémového komínu. Výpočtem byla ověřována dimenze komínu DN 180 mm, do kterého by měla být připojena krbová vložka Romotop HEAT 2g 59.50.01 o výkonu 6,5 kW, teplota spalin na hrdle spotřebiče 225°C, hmotnostní průtok spalin 6,8 g/s a požadavek na tah 12 Pa (hodnoty dle technického listu výrobce spotřebiče). Ve výpočtu není počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 15°C). Výpočet byl proveden jen pro plné zatížení spotřebiče.
Výpočtem bylo ověřováno, zda budou splněny všechny podmínky výpočtu pro účinnou výšku komínu 6,35 m.
Při plném zatížení spotřebiče, pro dimenzi DN 180, při účinné výšce 6,35 m je splněna tlaková a teplotní podmínka. Vyšla nižší rychlost proudění spalin, než je normovaná hodnota 0,5 m/s.
Tlaková podmínka je splněna s rezervou 7 Pa. Teplotní podmínka je splněna s rezervou 24,7°C. Rychlost proudění spalin vyšla 0,36 m/s. Zlepšení rychlosti proudění spalin lze, obecně, dosáhnout např. zmenšením dimenze komínu nebo vyšším hmotnostním průtokem spalin (viz technická data výrobců spotřebičů).
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS tisk