Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.6.22 / dotaz č. 140035
Družstvo nám při stavební činnosti poškodilo odvětrávání koupelny do vyřazeného komínového průduchu a náprava tohoto stavu údajně není možná. Chce nám udělat jiné odvětrávání, a to nucené odvětrávání větráčkem do větrací šachty o velikosti 15 cm x 85 cm, kterou vedou odpadní roury a odvětrávají tam i jiní uživatelé bytů. Oslovený revizní technik nám řekl, že s ohledem na velmi malý průřez šachty by takovéto odvětrávání nebylo prakticky vyhovující. Při užívání větracího průduchu více uživateli by došlo k propojení všech větracích prostor a pachy a vlhkost by se dostávaly i k nám do koupelny a celého bytu. Při zapnutých větráčcích jednotlivých uživatelů by v průduchu vznikal přetlak z důvodu malých rozměrů šachty a tento by pronikal do jednotlivých bytů. Větrací průduch by nepojal s ohledem na svou velikost potřebné množství odvětrávaného vzduchu několika uživateli. Dno šachty ani není snadno čistitelné a nemá pachový uzávěr. Nepodařilo se nám najít žádnou úpravu, která by takovéto odvětrávání řešila. Moc prosíme o názor, zda a či za jakých podmínek by větrání naší koupelny uvedenou šachtou bylo možné, či nikoli a dle jaké právní úpravy.

Na Vámi popsanou situace zřejmě nelze zcela konkrétně aplikovat žádný legislativní, ani doporučující předpis. V obecných požadavcích na stavbu (např. vyhláška 268/2009 Sb.) je samozřejmě zakotven požadavek na funkční větrání. Jde tedy o to, aby příslušný technik provedl výpočet maximálního množství vzduchu, který může být šachtou odváděn a současně ověřil za této situace tlakové podmínky. Pokud výpočtem zjistí, že v šachtě bude docházet k přetlaku (což je při větším počtu ventilátorů pravděpodobné), musí být tento problém technicky vyřešen (například utěsněním šachty a osazením ventilátorů s jednocestnou klapkou). Vždy je ovšem třeba jako primární problém řešit větrání, tj. neomezovat větrací výkon, ale řešit technicky jeho optimální zajištění.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS tisk