Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.6.22 / dotaz č. 140203
Dobrý den, vlastníme starší dům po rekonstrukci. Zvažujeme zateplení. Dům je 1. NP se sedlovou střechou, kde je podkroví. 1. NP cca z 80% nepálená cihla (vepřovice), stěny krom pár míst 70cm. Podkroví pálená kantka + vnitřní nástřik izolační PIR pěnou. Cca 3/4 půdorysu podsklepeno - kamenné zdivo. Ve zdech není viditelná vlhkost. Vodorovná hydroizolace byla provedena v rámci rekonstrukce chemickou infuzní injektážní clonou Injektol. Půdorys cca 100m2.
Původní kastlíková okna, vnější s dvojsklem (nově osazeno v rámci rekonstrukce).
Je možné dát kontaktní fasádu, nebo je nutná pouze provětrávaná?
Potřebujeme nějaký druh energetického průzkumu (auditu)?
Existují nějaké dotace na tento druh zateplení?
Děkuji
Dobrý den
Z pohledu dotačního titulu NOVAZELENAUSPORAM lze čerpat na každou konstrukc,i kterou zateplíte dle dílčích podmínek a ušetříte tím vnitřní teplo na vytápění, dotaci.
Tudíž i na Vaše plánované zateplení obálky budovy - fasády lze čerpat tyto dotace a to v základní částce 600 Kč/m2.
Detailní podmínky k jmenovaným dotacím naleznete zde: https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/

Jelikož pro splnění podmínek je nutno dosáhnout požadované parametry úspory a tloušťky izolantu, je potřeba nechat zpracovat Energetické hodnocení na celkový objekt, kde se hodnotí nejen zateplované konstrukce, ale i veškeré další konstrukce v objektu. Energetické hodnocení a zvláště hodnocení konstrukcí pro návrh izolantu není potřebný jen pro zjištění tloušťky izolace, ale i pro zhodnocení konstrukce zda zateplením vznikne kondenzace v konstrukci a tím by jsme zajistili možné poruchy v konstrukci či zhoršili vnitřní pobytové podmínky.
Celkový návrh jakýchkoliv izolací v či na konstrukcích je vhodné konzultovat s odborníky v oboru tepelná technika s odbornou kvalifikací.

Energetickým specialistou je (podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“) fyzická osoba nebo právnická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného MPO k:

provádění energetického auditu a zpracování energetického posudku,
zpracovávání průkazu,
provádění kontroly provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání,
provádění kontroly provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání.


V rámci informací o dotacích Vám podají pracovníci fondu na kontaktní lince.
https://novazelenausporam.cz/kontakty/

Přeji hezký zbytek dne

Adam Bialek

Odpovídá:  Adam Bialek - EKIS Frýdek Místek Adam Bialek tisk