Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.7.22 / dotaz č. 140969
Dobrý den chci se zeptat mohu napojit kamna z vystupem 200 na komín který je 180 jednalo by se asi o 1m kdy bude trubka zredukovaná z 200 na 180 komín má délku 6m a do kamen bude i externí přívod vzduchu
Z hlediska toho co je nebo není povoleno, je třeba postupovat v hierarchii od zákonů, přes vyhlášky a nařízení vlády, což jsou předpisy obecně závazné, až k ČSN, TPK a návodům výrobce, což jsou předpisy obecně nezávazné.
Provedení redukcí kouřovodů je zmiňováno v ČSN 73 4201, kde je doporučeno pro redukci z většího průměru spalinového hrdle na menší průměr komínu, redukovat kouřovod, a to hned nad spalinovým hrdlem spotřebiče. To znamená, že ve Vašem případě bude redukce 200/180 osazena jako první kus nad spalinovým hrdlem spotřebiče, a dále už bude jak v kouřovodu, tak v komínu neměnný průměr 180.
Výše uvedená ČSN redukce obecně nedoporučuje, ovšem ani je nezakazuje.
Za primární v podobných dotazech je třeba považovat vyhlášku 268/2009 Sb.v aktuálním znění, zejména §8, §10 a §55 které obecně preferují funkčnost stavebních celků. Následně lze vycházet z §24 stejné vyhlášky, z kterého lze dovozovat nutnost (nebo alespoň doporučení) odborného návrhu, který předejde tomu, aby se na případné problémy narazilo až při povinné revizi spalinových cest (např.dle zákona 133/1985 Sb. v aktuálním znění).
Ověření funkčnosti spalinové cesty (jako celku) se provádí výpočtem dle ČSN EN 13 384-1.
Ideálním stavem, a tedy i řešením Vašeho problému, je zadat zpracování uvedeného výpočtu již ve fázi návrhu, a do tohoto návrhu zapracovat i použití redukce a menší dimenze komínu. Pokud bude výsledek výpočtu kladný, lze spalinovou cestu v daném provedení realizovat. Výpočet by měl být schopen provést jakýkoliv revizní technik spalinových cest.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
tisk