Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.9.22 / dotaz č. 142456
Dobrý den,
rád bych se zeptal na Váš pohled na problematiku spojenou s konopnojutovou izolací (combi-jute) na zateplení stropu.

Jsem ve fázi výstavby přízemního domu z jednovrstvého zdiva Heluz family 44. Obdelník 16x8m a od betonové desky po věnec (včetně) je 12 šárů (300cm). Strop je tvořený z fošen 60x200 umístěných na věnci a vnitřní nosné příčce. Nyní začínám stavět vnitřní příčky 11,5cm. V projektu mám skladbu SDK, parozábrana, 2x160mm Orsil DOMO (vnitřní nenosné příčky uvedeny ve stejné výšce jako nosné zdi a parozábrana je mezi příčkami).

Na internetu jsem našel izolaci combi-jute s podstatně větší tepelnou kapacitou a menší tloušťkou než má Orsil. Nicméně izolace je o dost těžší a hořlavější. Je vhodné tuto izolaci použít kvůli jejím vlastnostem než Orsil? Případně bylo by nutné použít OSB desky zespodu stropu jako nosnou plochu pro izolaci nebo by to jen rastr z provázků udržel, objemová hmotnost do 40kg/m3?

Nejraději bych ji chtěl nakombinovat s Orsilem, kvůli výšce fošnového stropu a zvukové izolaci mezi jednotlivými místnostmi. Mezi fošny stropu Combi Jute 200mm, pod Orsil cca 120mm a parozábranu utěsnit na všechny zdi jednotlivých místností a SDK na roštu. Do prostoru mezi SDK a parozábrany bych umístil elektriku a přípravu na rekuperaci.
Je to vhodné řešení, bude 120mm Orsil vč.SDK dostatečně zvukově izolovat jednotlivé místnosti na běžné použití domu?
Doplňující dotaz, musím řešit úplný vrch nenosné příčky nějakým zatěsněním cihly kvůli případnému komínovému efektu a nebo když téměř na většině bude ležet horní izolace, tak je to dostačující?

Snad je to srozumitelné. Děkuji za odpovědi.
Dobrý den,
z hlediska tepelně-technického je minerální vata Isover DOMO plus a izolace COMBI-JUTE zaměnitelná. Isover má o něco nižší dekladovanou tepelnou vodivost 0,038 W/mK, oproti konopno-jutovým deskám, které mají podle technického listu deklarovanou tepelnou vodivist 0,040 W/mK (čím nižší hodnota, tím lépe materiál izoluje).
Faktor difuzního odporu je rovněž srovnatelný (hodnota 1-2).

Výhodou konopno-jutové izolace je tak zřejmě vyšší tepelná kapacita, která má vliv na vyšší tepelnou stabilitu prostoru při otopné přestávce, ovšem za cenu vyšší hmotnosti. Zda je kvůli váze nutné použít pod desky plnoplošné bednění nekokáži určit, v tomto je potřeba se obrátit na výrobce izolace.

Pokud nakombinujete Combi-Jute s Isoverem, přičemž Isover bude ve spodní vrstvě, nejspíš se připravíte o výhodu jutové izolace v podobě vyšší tepelné kapacity.

Co se týče zvukové izolace příček ze sádrokartonu, je velmi důležité dbát pokynů výrobců k napojení příček na podhledy, stěny apod. Při nesprávném provedení vznikají výrazné zvukové mosty, které dokáží znehodnotit vzduchovou neprůzvučnost celé příčky.
Podívejte se na doporučené detaily u výrobců SDK, jak pro zděné, tak pro SDK příčky.

Pokud je zděná příčka z dutinových cihel/tvárnic, je určite vhodné řešit těsnost, zvlášť, pokud plánujete nucené větrání. Pokud se zdí plnoplošně na maltu, ta obvykle zajistí přerušení dutiny a zamezí "komínovému" efektu. Jinak je potřeba řešit jednotlivé prvky, např. zásuvky, které jsou v příčce instalovány. Položená tepelná izolace shora na příčce těsnost nezajistí.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim tisk