Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.9.22 / dotaz č. 142575
Dobry den,
mohl by jste mi doporucit dle vlastnich zkusenosti,
1. dobre merice spotreby tepla(na radiatory) pro drustevni dum s vlastni plynovou kotelnou.
2. Kde je zaruceno spravne rozuctovani podle polohy bytu.
3. Eventualne podle kterych by se dal regulovat vykon kotelny.
Dekuji za odpoved.
PS.Prosim o prihlednuti, ze bydlim v Kladne pobliz Prahy
Přeji dobrý den a děkuji za dotaz týkající se instalace měřičů tepla v bytovém domě.

1).Měřiče spotřeby tepla na vytápění byly v souvislosti s §7 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií dodávány pod různými pojmenováními – indikátory spotřeby, poměrové měřiče, rozdělovače topných nákladů apod. Někteří provozovatelé kotelen a otopných soustav na zákonem uloženou povinnost ale nereagovali. Současný stav je nyní nutí hledat možnosti snižování nákladů.

K ustanovení uvedeného zákona vzniklo po dobu jeho platnosti několik prováděcích vyhlášek, změn, doplňků a dodatků, z nichž některé ruší některé dříve uvedené.
Jako současně platný předpis lze považovat zákon č. 318/2012 Sb., který k povinnosti instalace měřících, regulačních a registračních zařízení stanovuje v § 7 odst. (4) písm. a), a novelizaci zákona č. 458/2000 Sb.:

(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,
(11) Veškerá stanovená měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) instalovaná po účinnosti tohoto zákona musí být dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly a dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Veškerá stávající místa osazená stanovenými měřidly nebo přístroji registrujícími dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) musí být osazena dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly nebo dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie do 1. ledna 2027 v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

2).Náplní činnosti EKIS není a ani nemůže být požadované doporučení dobrých měřičů spotřeby tepla. V současné době splňují všechny na trhu nabízené přístroje přísné požadavky na možnost dálkových odečtů a přesnost měření. Pro výběr vhodného typu se proto stává rozhodující jeho pořizovací cena a nabídka souvisejících služeb, zejména odečítání a vyhodnocování naměřených hodnot.
Z často instalovaných měřičů lze uvést např. výrobky VIPA CZ, ISTA CZ, ENBRA CZ a další v různých provedeních. Jejich technické údaje a další informace lze nalézt v prospektech dodavatelských firem.
3). Jednotlivé místnosti mají rozdílnou náročnost na spotřebu tepla na vytápění v souvislosti s polohou místnosti v domě vzhledem ke světovým stranám, umístění místnosti v domě (okrajové místnosti, podstřešní místnosti) a k umístění stavby v prostoru. Korekce naměřených hodnot, nutné k těmto ovlivňujícím okolnostem, provádí montážní firma při montáži na základě zkušeností a porovnáním naměřených hodnot po určité době provozu.
4). Regulaci výkonu kotelny by měla zabezpečovat automatická regulace změnami teploty otopné vody v závislosti na venkovní teplotě. K regulaci spotřeby dále slouží termostatické ventily na jednotlivých topných tělesechIng. Jaroslav Winkler
energetický poradce