Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.10.22 / dotaz č. 143490
Dobry den, chci se prosim zeptat, zda je uspornejsi vypinat na noc kotel ohrivajici plynem zasobnik TUV nebo jej nechat bezet celou noc i kdyz se tepla voda nepouziva. Tj. zda uspora z setihodinoveho nuloveho provozu kotle prevysuje enerdii na dohrati vody po rannim spusteni.

Nase situace - maly bytovy dum 8 bytu, zasobnik 300l. Nikdo v noci tuv nepouziva. Nastavena teplota tuv 55stupnu. Obehove cerpadlo na vnitrni okruh zajistujici teplou vodu ihned k dispozici po otoceni kohoutu.

Dekuji.
Dobrý den,
diskuzí na téma vypínání cirkulačních čerpadel teplé vody (TV) je hodně a znovu se toto téma otvírá s ohledem na vysoké ceny nositelů energie.
Na tuto problematiku se podíváme z hlediska legislativy i energetické bilance.
V prováděcí vyhlášce č. 194/2007 Sb. ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb. zákonu č. 406/2000 Sb., v aktuálním znění, jsou uvedena pravidla pro dodávku teplé vody. Zde je uvedeno, že teplá voda je dodávána celoročně tak, aby na výtoku u spotřebitele měla teplotu 45 °C až 60°C, s vyjímkou krátkodobého poklesu v době odběrných špiček.. Dodávka je uskutečňován denně nejméně v době od 6:00 do 22:00.
Podle ČSN EN806-4 se přerušování provozu cirkulačního čerpadla nedoporučuje.
Co se týká z pohledu energetické bilance, jsme schopni vyčíslit úsporu elektrické energie u cirkulačního čerpadla, kdy bude vypnuto na základě štítkové hodnoty a doby provozu. Oproti tomu je náročnější vyčíslit ztráty na teple, vodném a stočném. Tyto ztráty však mnohonásobně převyšují úsporu elektrické energie.
Po vypnutí cirkulačního čerpadla dochází k ochlazování TV a to až na teplotu cca 25°C. Nechladne jen voda v potrubí, ale chladne i potrubí. Pokud bude chtít uživatel v noci, kdy je vypnuta cirkulace, pustit TV, musí vypustit obsah ochlazené vody ve stoupačce a vodorovném rozvodu od zdroje přípravy TV až k dané baterii, než mu přiteče teplá voda. V průměru je nutné u jednoho výtoku odpustit cca 30 l vody. Množství odtočené vody závisí na délce a průměru rozvodů, teplotě TV. Konkrétní výše úspory elektrické energie a ztrát tepla na přípravu TV, vodném a stočném nelze na základě vámi uvedených informací spočítat. Finanční ztráty tepla, vodného a stočného jsou minimálně 10x větší, než je finanční úspora z vypnutého cirkulačního čerpadla.
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros tisk