Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.10.22 / dotaz č. 143580
Regulace vlhkosti pomocí lokální rekuperace?
V kamenném stavení po rekonstrukci se nám objevuje v jedné místnosti zvýšená vlhkost na 80 %, přičemž v ostatních místnostech se pohybuje do 60 %. Tato místnost je krajní, zvenku cca do 1 metru ve svahu, zevnitř je po vnějších stěnách odvětrávaná přizdívka cca 80 cm vysoká. Většinu roku je to bez problémů, máme okna otevřená na ventilaci a necháváme otevřené dveře místnosti. Pořídili jsme odvlhčovací přístroj, ale ten nebylo třeba skoro vůbec používat.
Po zavření oken, kdy necháváme otevřené dveře do ostatních místností, však teď na podzim zůstává vlhkost na vysokých hodnotách. Nechce se mi nechat dlouhodobě běžet odvlhčovač při otevřených dveřích, ani tyto dveře zavírat a znemožnit zcela ventilaci. Při hledání vhodného řešení jsem narazil na lokální rekuperační jednotku, která má zabudované čidlo vlhkosti, ale nejsem si jist, jak by to fungovalo, když je venkovní vlhkost třeba přes 90 %? Nevedlo by to ještě ke zhoršení situace?
Použití lokální větrací jednotky s rekuperací Vám určitě pomůže účinně snížit vnitřní vlhkost v problematické místnosti.
Principem rekuperace vzduchu je předávání tepla z odváděného vzduchu (teplého) do přiváděného vzduchu (v chladných měsících studeného).
Vámi vybraný pokojový rekuperátor Dalap ZEPHIR SIMPLE pracuje na principu cyklování přívodu a odvodu vzduchu. Teplo z odváděného vzduchu se akumuluje ve speciálním keramickém prvku, do kterého je následně přiváděn čerstvý vzduch a keramický akumulátor ho ohřeje. Relativní vlhkost venkovního vzduchu bývá v chladných měsících velmi vysoká, ale současně je teplota tohoto vzduchu nízká. Zahřátím chladného vzduchu se současně prudce sníží jeho relativní vlhkost. Do místnosti proto budete přivádět v chladných měsících velmi "suchý" vzduch.

Rekuperační jednotky obecně řeší opačný problém - přílišné vysušování větraných prostor.
Nejmodernější rekuperační jednotky se proto osazují entalpickým rekuperačním výměníkem, který umožňuje částečný prostup vodní páry a zvlhčování přiváděného větracího vzduchu.
Odpovídá:  Ing. Karel Kotyza - M-EKIS České Budějovice, Ing. Kotyza tisk