Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.10.22 / dotaz č. 143837
Dobrý den,

mám dotaz ohledně vzduchotěsnosti. Máme patrový dům z ytongu, monolitické stropy. Budeme dělat blowerdoor test pro NZÚ. Chtěl bych ho každopádně udělat 2x pro kontrolu. Bohužel z důvodu časové tísně jsem nucen udělat betonové podlahy před zateplením podkroví včetně parozábrany. Vím, že to není ideální, ale termínově to jinak nejde udělat. Kontrolní blowerdoor test bych dělal až v době, kdy již budou hotové vnitřní sádrové omítky, betonové podlahy (bez finálních krytin), zateplení podkroví včetně parozábrany (bez podhledů) a hotová fasáda.
Můj dotaz zní - jaké problémy mohou nastat, když udělám betonové podlahy dříve než zateplení podkroví včetně parozábrany? Na co si případně dát velký pozor, abych těmto problémům zamezil?

Moje úvaha o možných problematických místech:
1) Pata zdiva - bude proveden zpětný spoj hydroizolace do výšky 60cm od "základové desky". Čistá podlaha je 30cm. Vnitřní omítka bude dotažena až na hydroizolaci.
2) Prostupy přes "základovou desku" - máme "obvařeny" asfaltovými pásy, pro jistotu ještě bude aplikovaná tekutá hydroizolace kolem místa prostupu.
3) Místa osazení dveří (místa styku podkladního purenitu hydroizolací) - bude nalepen samolepící asfaltový pás zevnitř i zvenku + místa přechodu nataveného asfaltového pásu vs. samolepícího pásu osetřím tekutou hydroizolací.
4) Drážky pro vnitřní rozvody elektřiny, vody a kanalizace - budou zaházeny hrubou omítkou do roviny se zdivem, poté bude aplikována strojní sádrová omítka.
Jsou má navrhovaná opatření dostatečná?

Děkuji.
J.Šuráň
Dobrý večer. Blower - door test se provádí, jakmile máte vzduchotěsnou vrstvu budovy. Což bez parozábrany nedocílíte. Úvaha ve Vámi popisovaných bodech 1-4 je správná, v podlaze lze třeba použít systémové těsnící manžety. Strojní omítka taky v pořádku. Ale bez parozábrany a jejího vzduchotěsného napojení na stěny, Vám požadovaná hodnota nevyjde. Takže je třeba udělat parozábranu, omítku, prostupy instalací utěsnit (pomoci si i sádrováním) a až poté test provést.
U pasivních domů se obecně požaduje, aby hodnota průvzdušnosti obálky budovy po dokončení stavby byla pod hodnotou n50 ≤ 0,6 h-1. U nízkoenergetických na dotaci je to pak n50 ≤ 1,0 h-1. Po prvním měření Vám třeba může vyjít hodnoty vyšší, ale technik, který test provádí, je Vám schopen říct, které detaily ještě upravit, kde je vzduchotěsnost "porušena". Většinou se jedná o právě prostupy instalací nebo i detail osazení výlezu na půdu.
Pokud máte již vybraného technika měření, je třeba mu zavolat a on se s Vámi domluví v jaké fázi stavby bude test provádět. Ideálně právě provést test před zaklopením SDK, zednického zapravení oken aj., aby mohlo dojít k případnému utěsnění detailů. Finální test se bude provádět po dokončení stavby.
Odpovídá:  Ing. Marcela Kovářová - EKIS Vsetín Městský úřad
Téma:  Ostatní
tisk