Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.10.22 / dotaz č. 144674
Dobrý den,

ráda bych se na Vás obrátila s žádostí o pomoc při plánování úsporného opatření pro provoz obecních budov.

Zejména se nám v tuto chvíli jedná o budovy místní základní a mateřské školy, kde došlo k masivnímu nárůstu cen nejen v oblasti energií. V rozpočtu obce, jakožto zřizovatele škol, tyto prostředky samozřejmě nepřebývají. Aby byl zachován provoz tohoto školského zařízení, je třeba věc neprodleně řešit.

Rádi bychom do budoucna úspory energií řešili komplexní cestou, nicméně tato varianta spolkne nejprve obrovské množství času, investovaných finančních prostředků a úsilí.

Aktuálně bych Vás chtěla požádat o rady v oblasti nízkonákladové, a to v krátkodobém výhledu, pokud by to bylo možné.

Veškeré informace a dotazy jsem připravena zodpovědět kdykoliv na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za pomoc a ochotu při řešení této záležitosti.

S pozdravem
Petra Čadová
Dobrý den
Váš problém v současné době řeší řada institucí, bohužel žádné jednoduché, levné a krátkodobé řešení neexistuje. Vaše rozhodnutí pro výhledové komplexní řešení je správné, určitě bych doporučil spolupráci s některou organizací, která má v této oblasti zkušenosti zejména s metodou EPC a umí vypracovat řešení s využitím dotací tak, aby Vás to finančně co nejméně zatížilo.

V oblasti nízkonákladových, rychle realizovatelných opatření, je v současné době možné doporučit hlavně organizační opatření. Ve Vašem dotazu se zmiňujete o ZŠ a MŠ, jedná se tedy o specifický provoz jak z hlediska vytápění, tak osvětlení.
Zde dochází velmi často např. k regulaci vytápění z centrální plynové kotelny podle jednotného časového rozvrhu pro celý objekt bez ohledu na využití jednotlivých částí. Kdyby bylo možné regulovat vytápění podle rozvrhu v jednotlivých učebnách, bylo by možné minimalizovat provozní náklady. Tomu je ale nutné přizpůsobit rozvrh (pokud je to možné) tak, aby např. speciální učebny, tělocvičny apod. byly využity nepřetržitě po určitou část výukového dne.
Pak je možné regulovat vytápění a osvětlení v jednotlivých prostorách individuálně.
Protože tato opatření nelze realizovat většinou jinak, než pomocí personálu školy - učitelky, školník, obsluha kotelny apod., je nutné tyto osoby o nutnostech úspor přesvědčit. Je třeba, aby po opuštění místností (ukončení výuky v daný den) se ev. ručně omezilo vytápění, zhaslo se osvětlení, zamezilo se zbytečnému větrání apod.
Po projednání s obsluhou kotelny je možné realizovat i technicko-provozní opatření jako např. úpravu vytápěcích teplot podle časového využití, ev. omezení např. cirkulace teplé vody apod.

Toto vše jsou pouze všeobecné rady a doporučení, bez podrobné znalosti konkrétního objektu a jeho technických systémů nelze doporučit nějaké konkrétní opatření.
S pozdravem
Ing. Václav Rybář