Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.10.22 / dotaz č. 144784
Dobrý den, dle vyhlášky č. 237/2014 Sb. § 7a je povinnost vybavit bytovou jednotku měřidlem spotřeby tepla jen tam, pokud rozvody teplé vody pro vytápění vstupují do bytové jednotky či nebytového prostoru v jednom místě. Obracím se na Vás s dotazem ,zda je možné místo měřiče tepla osadit na radiátory indikátory , protože z technických důvodů není možné osadit na stávající rozvody při vstupu do bytové jednotky měřiče tepla (není zde dostatek prostoru)? Bytový dům je z roku 1998 , je zde domovní kotelna pro všechny bytové jednotky. Aby mohly být měřiče tepla osazeny, znamenalo by to značné stavební úpravy stávajících vstupů do bytových jednotek (zvětšení rozvodných skříní, problémy s napojením původních materiálů) a tím i velké finanční náklady.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství.

Ze znění § vyhlášky více méně vyplývá osazení jednoho měřidla na vstupu do bytu, aniž je zde však zmíněno „musí být“, formulace je „se vybaví“, což snad může navádět k mírnějšímu výkladu. To by musel říci zákonodárce. Paragraf v odstavci 2 zároveň dává možnost vybavení radiátorů indikátory pro rozdělení nákladů a to de facto pro totožný byt, lišící se teoreticky pouze řekněme jedním vstupem navíc. Vzhledem k tomu, že se tato možnost připouští, není dle mého názoru zásadním prohřeškem toto náhradní řešení, pokud má jasně uvedený technický nebo ekonomický důvod.

Ing. J. Veselý, poradce,
Energy Centre, Náměstí Přemysla Otakara II 25, České Budějovice.

Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk