Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.10.22 / dotaz č. 144876
Bytovému družstvu nabízí firma Wikop-trade systém EKOREG - BXC. Dům je nezateplený (Ostrava Poruba Budovatelská), rozvody topení v původním stavu. Může tento sytém přinést nějaké úspory při zachování alespoň současné úrovně vytápění (tepelného komfortu)?
Bližší informace www.wilkop.eu.
Dobrý den,
Jak píšete, Váš dům je nezateplený a pravděpodobně je součástí celého bloku několika vchodů, což je pro ulici Budovatelská v Ostravě charakteristické, stejně jako architektura ve stylu Sorely.
Obecně lze říct, že jakákoliv regulace teploty otopné vody v systému vytápění na vstupu do objektu může přinést úspory, neboť lze nastavit dle individuálních požadavků koncových uživatelů v bytových jednotkách, což vlastně Vámi uváděný systém je také. Koncovka BXC navíc umožňuje sběr dat teplot teplé vody. Dále regulace na vstupu do objektu může snížit nad průtoky topné vody, což je otázka posouzení hydrauliky celé otopné soustavy objektu včetně termostatických ventilů spolu s nastavením oběhových čerpadel u dodavatele tepla.
Zkušenosti s tímto Vámi uváděným konkrétním výrobkem bude nejlépe ověřit přímo osobně u jednotlivých aplikací v podobně řazeném několika vchodovém objektu např. v oblasti Ostravy Hrabůvky viz adresy z referencí na www.
Nejsem si ovšem jistý, zda i u Vás tato regulace není dodavatelem tepla již instalována v minulosti v podobě domovní předávací stanice tepla (tzv. DPS). Dále je důležité znát trubní vedení v suterénu, zda nebudou nutné rozsáhlé úpravy průběžného větevnatého rozvodu formou rekonstrukce do tzv. jednoho napojovacího uzlu, kde se dá regulace instalovat.
Tak jako tak, z toho vyplývá, že je nutné v prvním kroku kontaktovat dodavatele tepla a tam se informovat o možnostech úpravy provozu oběhových čerpadel a úpravy křivky výstupní teploty otopné vody ve vztahu k regulaci vytápění, buď v centrální výměníkové stanici nebo v DPS s cílem úspory tepla bez vynaložení finančních nákladů za dodatečnou regulaci. Zásadní je také zjistit podmínky a možnosti zásahu do ležatého rozvodu v suterénu a v neposlední řadě zjistit záměry dodavatele tepla, není-li v dané oblasti záměr celkové změny způsobu dodávky tepla a teplé vody.
Odpovídá:  Antonín Žvak - EKIS Ostrava DK projekt tisk