Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.11.22 / dotaz č. 145550
Dobrý den,

jsme datové centrum a naše prostory jsou provozovány v rámci areálu, jehož majitel s největší pravděpodobností nebude splňovat podmínky pro malý a střední podník. Areál má vlastní trafostanice, které jsou připojeny na vysoké napětí. Správce spotřebu el. energie přeúčtovává 1:1 svým nájemcům.

My jsme v areálu nájemce (20 let) a jsme připojení na rozvodnu nízkého napětí. Naše společnost (COOLHOUSING , IČO: 14893983) splňuje podmínky pro malý a střední podnik a technicky jsme připojeni na nízké napětí. Nemáme však smlouvu a vlastní odběrné místo.

Jak prosím dosáhneme na podporu zastropování ceny energie? Co je třeba pro to udělat?

Díky za odpověď
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz.
Zastropování cen energií je řešeno ve vyhl. č. 298/2022 Sb., viz:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-298

Vás se týká § 4 odst. 2.
Ve vašem případě musí majitel areálu dojednat cenu se svým obchodníkem s elektřinou. K tomu mu poskytne prohlášení dle §6 vyhlášky. Domluvte se s majitelem areálu, co od vás případně bude potřebovat.

S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Elektřina
tisk