Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.11.22 / dotaz č. 146412
Dobrý den, realizuji fotovoltaický ostrovní systém na střeše garáže v osobním vlastnictví, ale vzdálené od bytové jednotky) v Moravskoslezském kraji, cca 4 kWp, s akumulátory cca 14 kWh.

Poraďte mi, kde mohu aktuálně požádat o dotaci na realizaci. Systém bude mít revizi elektro a slouží k nabíjení elektromobilu v garáži. Instalaci si provádím sám, mám příslušnou kvalifikaci, Faktury mám z konce roku 2021 a z letošního roku, náklady komponent ca 150 tis

Dnes jsem slyšel českém rozhlase že i kraje právě vypisují práve nové tituly...
Děkuji.
Dobrý den,

v Závazných pokynech v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy RODINNÉ DOMY, platných od 1. 6. 2022 (str. 22) je uvedeno, že na ostrovní systém žádat lze.

Závazné pokyny naleznete na této adrese: https://novazelenausporam.cz/dokument/2532

Je potřeba splnit ovšem celou řadu podmínek, zejména tyto:

4.3.3 Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE)

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena.
Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě, popř. z technických důvodů provozovatel distribuční soustavy připojení FV systému nepovolil.
Pro ověření splnění zásad 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost) může žadatel využít výpočetní nástroj, který je k dispozici na webových stránkách programu. Nástroj mu poskytne odhad úspor a ekonomické návratnosti pro optimalizaci návrhu.

Výše podpory se odvíjí od velikosti instalovaného výkon v kWp a instalované kapacity baterií v kWh. Na str. 23 naleznete tabulku s výpočtem maximální výše podpory. Pokud plánujete instalovat FVE vel. 4 kWp s baterií 14 kWh a hybridním měničem, mohl by jste teoreticky získat větší podporu, než jsou vaše způsobilé výdaje. Je zde ovšem limit, že výše podpory činí max. 50 % způsobilých výdajů. Tzn. ve vašem případě je podpora maximálně 75 tis. Kč.

Při vyřizování podpory u programu NZÚ se doporučuje na administrativní práce využít poradenskou firmu, protože je celý proces poměrně komplikovaný na naučení. Lze také využít pomoci krajských pracovišť NZÚ, pro MSK je zde: https://novazelenausporam.cz/kraj/moravskoslezsky Na pracovišti pracují velmi ochotní úředníci, kteří mohou celým systémem provést. Toto píši na základě osobních zkušeností.

Na následujícím odkazu naleznete seznam energetických specialistů, kteří jsou na poradenské firmy napojení a mohou poradit, případně sami pomoci s vyřízením. Rozhodně se investované peníze do tohoto projektu vyplatí. Je potřeba mít zkušenosti.

https://www.mpo-enex.cz/experti/