Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.11.22 / dotaz č. 147045
Dobrý den,
mám na starosti stavbu RD Markůvky 2 v Brně - Bystrci, který je již naprojektován ve stupni PD pro provedení stavby, včetně stavebního povolení. Na základě požadavku investora a projektanta, včetně okolností na trhu s energiemi, hledám optimální řešení pro systémy TZB, zejména:
- zdroj tepla - aktuálně navržen plynový kotel, uvažujeme o tepelném čerpadle vzduch/voda nebo země/voda. Také se podívat na velikost TČ, hlučnost (projekt situován do zástavby), kaskáda nebo jeden zdroj?, jak s bivalencí, uchovávání tepla, prostě zhodnotit všechny aspekty.
- zdroj chladu a jeho distribuce - navržena splitová klimatizace - možnost využití TČ jako zdroj?, jsou vnitřní klima jednotky optimální?, není v některých místnostech lepší použít chladící stropy?, ...
- fotovoltaická elektrárna - v PD je s ní uvažováno, ale podívat se na velikost, navržený způsob uchovávání el.energie (baterie a jejich velikost, virtuální baterie, ...), případně co s přebytky,...
- rekuperace tepla - jednotka je navržena pouze v části wellness. Nestálo by za to zhodnotit možnost rekuperace v celém domě? Problém je s případnými rozvody VZT, protože je málo místa v podhledech.
- systém chytré domácnosti - jaké by byly požadavky na tento systém?
- možnosti získání dotací na tento dům a jejich optimalizace

Abych to shrnul, jedná se mi o celkový návrh technického řešení domu tak, aby byl maximálně úsporný a přitom investorovi poskytoval co největší komfort jak svým vnitřním prostředím, tak i uživatelsky.

Předem děkuji
Dobrý den,

s ohledem na komplexnost problematiky, kterou zmiňujete, kontaktujte prosím kancelář v Brně (martin.petr@pasivnidomy.cz, +420 702 059 587) a kolegové si s Vámi domluví osobní schůzku, na které můžete uvedený koncept probrat dopodrobna.

děkujeme
s pozdravem
Centrum pasivního domu
Odpovídá:  Ing. Tomáš Vanický* - EKIS Brno CPD tisk