Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.11.22 / dotaz č. 147118
Dobrý den, asi nebyl můj dotaz pochopen. Budeme žádat dotaci NZÚ light, ano vím, že žádosti se podávají 9.1.2023.
Není mi jasné jaké vyjádření k tomu musím mít od EKIS nebo od MAS ?
(Dříve, než podáte žádost, pořiďte si fotografie míst, která budete chtít změnit – původní okna, dveře, nezaizolovanou střechu apod. Tuto fotodokumentaci pak přiložíte k žádosti. Dále budete potřebovat Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám vypracují zástupci MAS nebo EKIS a M-EKIS.)
původní otázka má číslo 146897

Dobrý den,

odborný posudek k NZÚ light se předkládá na formuláři staženém z webových stránek SFŽP: https://novazelenausporam.cz/dokumenty/nzulight/
V odborném posudku budou vyznačena navrhovaná opatření s doporučením minimální tloušťky izolací a kvality použitých komponent a bude stanoven jejich nezbytný rozsah (velikost) nebo počet měněných kusů. Odborný posudek zpracuje zástupce EKIS nebo MAS. Doporučení k provedení opatření mohou být do zahájení příjmu žádostí nebo i v průběhu programu dále upřesněna. Důrazně proto všem žadatelům doporučuji, aby před zahájením jakýchkoli prací nejdříve konzultovali použití vhodných výrobků a způsob provedení opatření s odborným zástupcem EKIS.
Po provedení opatření bude odborným zástupcem provedena kontrola na místě při současném pořízení fotodokumentace a vyplnění formuláře zprávy o provedených opatřeních (viz odkaz na web "novazelenausporam" výše).

S pozdravem,
Miroslav Misař