Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.11.22 / dotaz č. 147197
Dobrý den,

naše domovní kotelna (4 vchody) má roční spotřebu plynu kolem 800 MWh. Bude se na nás vztahovat zastropování cen plynu, když ta je stanovena na spotřebu do 630 MWh?

Děkuji.
Dobrý den,
Dle roční spotřeby zemního plynu jste střední odběratel. V nařízení vlády 298/2022 § 4 odst. b nebo c. podle toho zda jste střední odběratel s licencí pro výrobu tepelné energie či nikoliv pro Vás platí maximální (zastropováná) cena zemního plynu 3025 Kč včetně DPH (21%) na poměrnou část dodávky plynu, dále rozděleno bez licence na výrobu tepla a s licencí.

b) poměrnou část dodávky plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie na vytápění a přípravu teplé užitkové vody v odběrném místě zákazníka, které je zařazeno do kategorie střední odběratel a ve kterém je instalována domovní kotelna nebo zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie pro jeden objekt jednoho zákazníka, včetně poměrné části technologické vlastní spotřeby a ztrát, nebo

c) poměrnou část dodávky plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie ve zdroji tepelné energie provozovaném držitelem licence na výrobu tepelné energie a dodávané do rozvodného tepelného zařízení provozovaného držitelem licence na rozvod tepelné energie, včetně poměrné části technologické vlastní spotřeby a ztrát.

Hezký den Březík