Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.11.22 / dotaz č. 147364
Obracím se na Vás z pozice správce nebytového objektu k pronajímaní, který je připojen na VN. Vlastník objektu, kterého zastupuji, má na sebe vedené fakturační měřidlo a nesplňuje podmínky pro malou/střední firmu. Ze zatím posledního písemného znění nařízení vlády pro cenové stropy energií mi vyplývá, že i když prostory pronajímáme společnostem, které podmínky malý/střední podnik splňují a energie jim přefakturováváme dle podružných měření, nemáme my a tudíž ani oni nárok na cenové stropy.(V současné době, vím, že vláda připouští i cenové stropy pro velké firmy, ale zatím s touto vatriantou nepočítám)
Vaše odpověď na dotaz č. 145550 ze dne 3.11. si ale vyložili tak, že pokud oni podmínku malého/středního podniku splňují, mohou naším prostřednictvím o zastropované ceny žádat doložením čestného prohlášení. Já si bohužel Vaši odpověď vykládám jinak, tedy že smluvním partnerem a tudíž možným žadatelem o cenový strop je jen a pouze společnost, na kterou je vedena smlouva o připojení odběrného místa, tedy fakturační měřidlo. Prosím Vás tedy o vysvětlení/rozsouzení.
Vážená paní,

srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz do poradny i-EKIS.

Po prostudování odpovědi kolegů, kteří se vyjadřovali v rámci dotazu č. 145550 ze dne 3.11.2022, a prostudování vyhl. č. 298/2022 Sb., která řeší úpravu ceny pro zastropování.
Definice "zákazníka" dle § 2 odst. 3:
(3) Stanovená cena elektřiny se skládá z ceny za dodávku elektřiny poskytovanou podle smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny do odběrného místa zákazníka registrovaného v systému operátora trhu a v případě dodávky elektřiny do odběrného místa zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí, rovněž ze stálého měsíčního platu. Stanovená cena plynu se skládá z ceny za dodávku plynu poskytovanou podle smlouvy o dodávce plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávek plynu do odběrného místa zákazníka registrovaného v systému operátora trhu a v případě dodávky plynu do odběrného místa zákazníka, který je podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem zařazen do kategorie domácnost nebo maloodběratel, rovněž ze stálého měsíčního platu.
Podle definice je zákazník ten, kdo je registrovaný v systému operátora trhu. Předpokládám, že Váš zákazník není registrován, proto by neměl být možným žadatelem o cenový strop.

Doufám, že je odpověď dostačující, nebo pokud budete mít nějaké další doplňující dotazy, můžete je formou doplňující otázky položit zde, případně telefonicky či navštívit osobně některé z poradenských středisek EKIS ve vaší blízkosti.

S přátelským pozdravem

Ing. Ladislav Jůna
EKIS, Praha 5
Odpovídá:  Ing. Ladislav Jůna - EKIS Praha Ing. Jůna tisk