Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.11.22 / dotaz č. 147506
Dobrý den.
Jsme střední firma a náš dodavatel plynu nám zvedl zálohy o téměř 50% (což absolutně neodpovídalo naší skutečné spotřebě plynu).
Po přepočítání výše záloh a naší skutečné spotřebě jsme požádali o snížení záloh tak, aby skutečně odpovídali naší spotřebě.
Dodavatel nám ale odpověděl, že za stávajících podmínek může zálohy snížit pouze o 20% z původní částky, ačkoliv tento údaj není uvedený nikde ve smlouvě.
Chtěla jsem se tedy zeptat, jestli má na tento krok náš dodavatel plynu nárok a popř. jestli se k výši záloh dá jakkoliv ohradit pomocí novely zákona o zastropování energií, platící od 1.1.2023.

Děkuji moc.
Vážený zákazníku,

legislativa je komplikovaná, ale i na tuto otázku se pokusíme odpovědět, včetně detailů vaší uzavřené smlouvy, vše samozřejmě zdarma pod dotací, což také rádi učiníme.

ELEKTŘINA (to není váš případ)
Na základě podle schváleného nařízení vlády NV 298/2022 z 5.10.2022 se podle uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny zastropuje cenově v případě připojení do NN sítě podle §3, bod 1) ve výši 5 Kč/kWh bez DPH pro 100%, V případě připojení odběrného místa do VN nebo VVN maximálně s 80% nejvyšší měsíční hodnoty, podle §4 odst.2 písm. a) pokud se jedná o zákazníka malého nebo středního podnikatele.

PLYN
Na základě vámi uvedených požadavků se podle schváleného nařízení vlády NV 298/2022 z 5.10.2022 se podle uzavřené smlouvy o dodávce plynu cenově zastropuje podle §3 odst.2 na částku 2,5 Kč/kWh bez DPH v případě kategorie domácnost, maloodběratel nebo střední odběratel nebo velkoodběratel - vyjmenované subjekty, s výjimkou dodávky plynu do plynových kogenerací - vše 100%. V případě §4 odst.4 se cena omezuje na 80% nejvyšší měsíční hodnoty odběru plynu (s výjimkou odběru pro kogenerace). Vše ještě souvisí s roční spotřebou, takže je to pouze náš dohad a bez přesné analýzy nelze říci nic bližšího. Právní analýzu vaší smlouvy předpokládáme (odhadujeme) 5-8 hodin dotační práce.

Pro posouzení detailů vaší smlouvy bychom potřebovali znát vaši uzavřenou smlouvu, kterou nám prosím zašlete na email ekis@cne.cz, včetně všech dodatků a platných všeobecných podmínek.
Obecně výše záloh skutečně souvisí s celkovým odběrem. Záleží však na typu měření, které máte ve smlouvě. Pokud se dodavatel plynu o skutečné spotřebě nedozvěděl a vy požadujete změnu záloh, musíte doložit právě nižší spotřebu podle fakturačního měřidla a požádat jej o adekvátní snížení záloh. Situace bude zhodnocena podle odběrů minulých měsíců a klasicky podle hodnoty ročního odběrového diagramu (vlaštovky - v případě používání k vytápění) a podle již zaplacených záloh a samozřejmě ekvivalentně k období, kdy probíhá odečet. Je tedy nutné pokles odběru plynu posuzovat v případě vytápění se stejným obdobím vloni a s přihlédnutím klimatologických dat (teploty).

Pokud se vám jednání vašeho obchodníka, které provedl po účinnosti tohoto nařízení, zdá nepřiměřené nebo neodpovídající, je možné vždy nad rámec zákona se s dodavatelem dohodnout. Dodavatel zná vaši dlouhodobou platební morálku a historii, takže je možné, že dohodou o výši záloh stanovit "jinak" vyjde vstříc.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk