Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.11.22 / dotaz č. 147823
Dobrý den, MBS provedla osazení otop. těles indikátory tepla VIPA EC. Nové vyúčtování přestalo zohledňovat polohu jednotlivých okrajových bytů, kde dosud byl výpočet korigován, vzhledem k poloze bytu a vyšším nárokům na otop, koeficientem.
Na dotaz proč, odpověď: výkon každého radiátoru zohledněn už v projektové dokumentaci, místnosti s vyššími nároky na otop, mají také výkonnější radiátory. Měříme jen kapacitu využití topného tělesa.
Dotaz: má-li můj radiátor vyšší kapacitu, než radiátor vnitřního bytu, neplatím náhodou také vyšší náklady, aniž by bylo zohledněno, z jakého důvodu nemám s vnitřním bytem stejnou kapacitu radiátoru? Děkuji za Vaši odpověď.
Dobrý den,

z certifikátů systému VIPA, jež jsou dohledatelné na www stránkách výrobce, je patrné, že tento systém je v souladu s legislativou upravující rozpočet nákladů za odebrané teplo, konkrétně odpovídá vyhl. č. 269/2015 Sb. (Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům). Již soulad s platnou legislativou by sám o sobě měl zaručovat správnou a korektní indikaci spotřeby tepla pro následné vyúčtování.

Z dostupných informací lze vyvodit, že zmíněné indikátory pracují nikoliv na základě skutečné spotřeby tepla, ale na základě poměru výkonu topného tělesa a z dosahovaných teplot v jednotlivých místnostech. Výkony topných těles jsou pak určeny projektem na základě tepelných ztrát jednotlivých místností (rohová místnost má větší tepelnou ztrátu než místnost vnitřní, tedy logicky má i otopné těleso o větším výkonu). Zjednodušeně lze tedy říci, že za předpokladu stejné vytápěcí vnitřní teploty jednotlivých místností by měl být poměr výkonu a spotřeby tepla shodný. Tímto je defacto zohledněn výpočet přes koeficienty polohy jednotlivých bytů.

Odpověď na Váš dotaz tedy zní - uživatelé okrajových bytů oproti bytům středovým nejsou tímto systémem znevýhodňováni, naopak takto založený systém je přesnější než dříve používané odparové indikátory.

S pozdravem
Jan Kárník, EKIS Rakovník
Odpovídá:  Ing. Jan Kárník - EKIS Rakovník Ing. Tichý tisk