Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.12.22 / dotaz č. 148019
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně vylepšení stávajícího bytového domu v Brně - dům má 5.NP a čtyři vchody , celkem 40 bytů. Dům je postavený z cihelného zdiva tl.450 mm, zateplení je cca 140 mm z EPS, má sedlovou střechu s dřevěným krovem, půda je nevyužívaná. Dům je nepodsklepený, v 1.NP jsou vstupy ,nebytové prostory a sklepy, jen výměníková stanice pod 1/4 domu má 1.PP. Bytový dům je napojený na teplárnu
( ohřev teplé vody i vytápění, v domě je výměníková stanice). Dům je po kompletní renovaci cca 12 let ( zateplení, nová okna, zateplený strop k půdě) . Uvažujeme o nějakém alternativním zdroji energie na ohřev TV, nechceme se úplně odpojit od teplárny, ale nějakou energii bychom si mohli vyrobit přímo v domě ( na střeše) . A taky by nás zajímalo, jestli jsou ještě nějaké jiné možnosti, jak ušetřit ( regulace otopné soustavy, snížení teploty v OT, termoomítka na fasádě? ). Jak by bylo nejlepší postupovat v našem případě, abychom zjistili, co by bylo nejvhodnější opatření ? Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
jednou z variant může být umístění fotovoltaické elektrárny na střechu Vašeho bytové domu.
Tato varianta má, podmínky, které je nutné dodržet
Je vhodné vypracovat projektovou dokumentaci, která posoudí statiku střechy, požárně-bezpečnostní řešení atd,.
U fotovoltaické elektrárny na bytových domech nastává problém s přerozdělením vyrobené energie, které je nyní komplikované, tento problém by měla řešit novela energetického zákona.
Další možností je návrh tepleného čerpadla (např. vzduch-voda).

Regulace otopné soustavy je také možná varianta, můžete dodavatele tepla požádat o snížení teplotního spádu.
Vhodné je také zaizolovat rozvody teplé vody v objektu.

Tento dotaz je komplexní a nemám k dispozici, všechny potřebné podklady, abych Vám mohl doporučit konkrétní řešení vhodné pro Váš objekt.
Budu Vás kontaktovat s návrhem osobní konzultace a návrhu opatření pro Váš bytový dům.


Děkuji Vám.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Vanický* - EKIS Brno CPD tisk