Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.12.22 / dotaz č. 148592
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat na Váš názor na návratnost investice do přímého solárního ohřevu / předehřevu TUV.

Stávající situace:
Rodinný domek - vytápění a ohřev TUV plynovým kotlem s vestaveným 45L zásobníkem na TUV. Pět členů domácnosti - 3 děti (aktuálně ve věku do 6ti let) - do budoucích let je tedy předpoklad zvyšování spotřeby teplé vody. Odhad kolik % z celkové roční spotřeby plynu tvoří sezónní vytápění a kolik % celoroční ohřev TUV nedokáži vyhodnotit - existují na to třeba nějaké tabulkové odhady?

Nechal jsem si udělat předběžnou nabídku na solární ohřev FV do bojleru Logitex (145 nebo 195 L) s dvěma topnými tělesy: DC (bez střídače ale s MPPT optimizérem kvůli dotaci) + AC jako záloha. Předpoklad je, že by se bojler Logitex nainstaloval do série k malému bojleru v kotli - fungoval by tedy jako "předehřev". Také by bylo možné zapojit tepelný výměník v bojleru do okruhu ostatních radiátorů a volitelně využít ohřev TUV nepřímo plynem, kdyby byl v budoucnu zase podstatně levnější. Po odečtení 50 tis. dotace vychází investice z vlastních zdrojů na cca 100 tis. Kč.

Dotaz tedy zní jaká může být odhadovaná návratnost takovéto investice? Resp. dají se odhadnout (aktuální příp. budoucí) náklady na ohřev TUV plynem při tomto počtu členů domácnosti? A tím pádem se dopočítat k tomu, zda se investice vůbec vyplatí a za kolik to bude let?

Děkuji za odpověď.
Dobrý den, pokud se vám poštěstilo, že jste stále s cenou plynu zafixovaný. Že ohřívat vodu plynem je stále šťastnější varianta než el. bojlerem. Pro výpočty se říká, že na litr vody plynovým ohřevem je spotřebováno 0,015 kWh ( technická specializace zásobníku od Viesmana) dále pak průměrný člověk v domácnosti spotřebuje 89 litrů za den. Což ve vaší domácnosti 2 dva dospělí + 3 děti by mělo být za den 8 kWh. Ročně to tedy vychází 2,923 MWh, což při té horší variantě po 1.1.2023, zastropování plynu je 3 000 Kč/ MWh je finanční obnost na přípravu TV 8 770 Kč/ročně. Při předpokládané investici 100 000 Kč na ohřev FVE i s nějakou pomocnou variantou jako elektro spirála případně plynový ohřívák. Při velmi optimistickém předpokladu, že panely budou fungovat 9 měsíců v roce mi návratnost investice vychází 11,40 let což je hranice návratnosti. Dotace pro toto jsou v programu NZU 45 000 – 6000 Kč, vezmu-li částku poníženou o 45 000 Kč, což je návratnost 6,27 let, z mého pohledu optimální návratnost. Varianta s výměníkem si myslím, že není moc dobrá z pohledu důvodu, že tady v ČR vychází aproximací co 1 kWp to je 1 MWh/ rok, když bych počítal že systém dá Logitex, jak jste psal dám při maximální instalaci 4 kWp což je 4 MWh/rok, které s nějakou efektivitou spadnou na ohřev TV, že do topení by šlo 1,5 MWh, při dobrém topenářském zpracování obzvlášť neefektivně v létě což je úspora 4 500 Kč, cena montáže výměníku je poměrně drahá.
S pozdravem Hrdlička
Odpovídá:  Ing. Jakub Hrdlička - M-EKIS Středočeský kraj, Ing. Hrdlička tisk