Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.12.22 / dotaz č. 148753
Dobrý den, máme docela složitou situaci, za 7 měsíců od března do října jsme dostali vyúčtování ( nedoplatek skoro 40 000 CZK)
Dodavatelem elektřiny a plynu je CTR Atmospherica Aviation, nemůžeme najít jejich oficiální ceník. V rezidenci kde jsme pronajímali být poslali podrobný výpis a zjistila jsem ze 1m3 teple vody v srpnu stal skoro 1000 korun, chci se zeptat je to legálně? Jsou nějaké stanovené státem ceny za energii a plyn ? Děkuji
Dobrý den,

dle zákona 458/2000 Sb., §11b, odst. 1 je každý držitel licence na obchod s elektřinou a zemním plynem povinen uveřejnit na svých internetových stránkách podmínky dodávek a ceny plynu pro spotřebitele a podnikající fyzické osoby s roční spotřebou plynu do 630 MWh a podmínky dodávek a ceny elektřiny pro spotřebitele a podnikající fyzické osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí.

Z Vašeho dotazu přesně nevyplývá, jaký je obchodní vztah mezi Vámi a dodavatelem energie. Pokud máte uzavřenou smlouvu o dodávkách energie přímo s dodavatelem, měl by mít dodavatel na svých internetových stránkách ceny elektřiny uveřejněnou. V případě zemního plynu je situace totožná. Další informace též můžete získat na webových stránkách Energetického regulačního úřadu (http://www.eru.cz)

Maximální výše ceny elektřiny a zemního plynu bude od 1.1.2023 definována nařízením vlády č. 298/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Toto nařízení vlády definuje maximální výši jednotkové ceny elektřina na 6 050 Kč/MWh s DPH a maximální jednotkovou cenu zemního plynu na 3 025 Kč/MWh s DPH.

V případě ceny teplé vody není zřejmé, zda hovoříte o vyúčtování zaslané přímo dodavatelem energie, nebo se jedná o vyúčtování celkových služeb spojených s provozem bytu (toto vyúčtování nejčastěji zasílá společenství vlastníku domu).

Obecně však v bytových domech či celých komplexech bývá situace taková, ze zemním plyn je nakupován po hlavní kotelnu a následně jsou náklady na vyrobené teplo pro vytápění a ohřev teplé vody rozúčtovány jednotlivým majitelům bytu. Obchodní vztah tedy není uzavřen přímo mezi majitelem bytu a dodavatelem, ale mezi dodavatelem a například společenstvím vlastníků jednotek. Majitel bytu obdrží až vyúčtovaní od SVJ (na tomto vyúčtovaní obvykle bývají platby za teplo pro vytápění, spotřeba teplé a studené vody, poplatky za úklid, výtah a další).

S pozdravem
Martin Horník
martin.hornik@hotmail.com
Odpovídá:  Ing. Martin Horník - M-EKIS Praha Ing. Horník tisk