Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.12.22 / dotaz č. 149075
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na možnost snížení nákladů na energie pomocí výměny svítidel veřejného osvětlení (dále jen "VO") v naší obci. V úvahu by přicházelo využít dotační výzvu č. NPO 1/2022 na rekonstrukci veřejného osvětlení. Z dostupných údajů máme však vážné obavy o reálné snížení nákladů, jelikož ze samostatně vytvořeného pasportu VO je zřejmá potřeba doplnění světelných bodů tak, aby splňovaly normou požadované parametry osvětlenosti, zvláště pak podél silnice III. třídy procházející naší obcí.
Proto mám dva vyplývající dotazy. Je možné nějak efektivně, nejlépe s přispěním orgánu veřejné moci, získáním dotace, snížit náklady na osvětlení, případně zažádat o dotaci na výměnu jen té části VO splňující předepsané normy?
Předem děkuji za reakci, v případě potřeby mohu dodat snímek pasportu VO či doplňující informace.
Dobrý den,

po prostudování uvedené výzvy je možné dle našeho názoru žádat o dotaci jen na část veřejného osvětlení. V každém případě zde musí být k dispozici projektová dokumentace na výměnu a případně doplnění (max. 30%) světelné soustavy. Ve vašem zájmu v rámci obce je však mít všechny části VO provedeny dle příslušných norem a dalších legislativních požadavků.
Další informace můžete shlédnout na uvedením odkazu.

https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejneho-osvetleni
S pozdravem
K. Zubek
Odpovídá:  Ing. Karel Zubek - EKIS Vsetín Městský úřad
Téma:  Osvětlení
tisk