Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.1.23 / dotaz č. 149173
Dobrý den,
jsem místostarostou malé obce, okres Znojmo
a zjišťuji možnosti přímého nákupu elektřiny od výrobce. Kvůli aktuálnímu stavu kolem cen elektřiny přemýšlíme o alternativách nákupu elektřiny pro veřejné osvětlení a pro provoz vodovodu a čističky odpadních vod.

V naší obci je Zemědělské družstvo Korolupy provozující bioplynovou stanici vyrábějící elektřinu. Stanice je napojena na distrubuční síť VN 22kV firmy E.ON. Do distribuční sítě dodává pouze část své kapacity, takže současně hledá další možnosti dodávek jiným subjektům.

Co jsem zatím zjistil, lze legálně nakupovat elektřinu od výrobce tzv. "přímým vedením". Tedy udělali bychom přímé vedení s elektroměrem z družstva k veřejnému osvětlení nebo vodárně a uzavřeli s nimi smlouvu. Konzultoval jsem tuto možnost s předsedkyní družstva paní ing. Markétou Voříškovou a oni by byli této možnosti také nakloněni.
ČOV je od družstva daleko a tam přímé vedení asi není reálné. Co jsem pochopil, tak legislativa zatím neumožňuje nákup el. energie od výrobce přes distribuční vedení, ale příští rok by se legislativa kolem tohoto měla projednávat.

Jaké další podmínky je potřeba splnit a na co si dát pozor?
Dobrý den, k Vašemu dotazu uvádíme následující:
- přímé vedení je možné podle zákona č. 458/2000 Sb. pouze u výroben, které nejsou připojeny do distribuční soustavy, což jak píšete není Váš případ. Stejně tak nesmí být odběrné místo (spotřebič) připojeno do DS. Celou (část) tuto problematiku by měla řešit legislativa komunitní energetiky.
- ohledně legislativy kolem komunitní energetiky je situace bohužel velmi nepřehledná a nejistá. Nemáme zaručenou informaci, kdy dojde k novelizaci, respektive novým právním předpisům umožňujícím využívání DS k lokálním dodávkám zdroj x spotřebič.
Odpovídá:  Vladimír Novotný ml. - EKIS Třebíč EuroEnergo tisk