Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.12.22 / dotaz č. 149464
Dobrý den, jsem majitelem bytového domu s 10-ti byty a jednám o instalaci FVE na střechu bytového domu.

Jak mohu po změně vyhl. ERÚ prodávat elektřinu nájemníkům v domě? Nechci ale podružné elektroměry + jedno odběrní místo, ale klasickou komunitu, tzn. připojení bytů chytrým elektroměrem (do výše přiděleného alokačního podílu). Jak zjistím, kolik který byt odebral elektřiny z FVE?

Děkuji za odpověď.

S pozdravem
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz.

Vyhláška, která by upravovala tuto oblast, zatím neexistuje. V koncepci, kterou ERÚ zpracoval, se neuvažuje s tím, že by se elektřina z FVE prodávala nájemníkům. Uvažuje se, že jednotlivé byty si díky FVE sníží platbu za elektřinu, obdobně, jako to dnes mají rodinné domy s FVE. Viz tento dokument (str. 13 a14):
https://www.eru.cz/koncepce-propojeni-noveho-designu-trhu-v-elektroenergetice-s-regulovanymi-cenami
Mělo by to tedy fungovat tak, že každý byt bude mít vlastní elektroměr (který měří dodávku ze sítě i z FVE), ale platit bude jen za část spotřeby. Protože nejde rozlišit, kdy byt odebírá elektřinu z FVE a kdy ze sítě, navrhuje ERÚ, že se tyto náklady rozdělí alokačním podílem.
Příklad:
Byt 1 spotřebuje 2 MWh ročně, byt 2 spotřebuje 3 MWh ročně, FVE vyrobí ročně 4 MWh (pro zjednodušení neuvažujeme přetoky z FVE do sítě), dům odebere za sítě 1 MWh. Platba za tuto spotřebu se může rozdělit tak, že byt 1 zaplatí 40 % nákladů, byt 2 zaplatí 60 %.

Vztah, kdy jeden subjekt prodává jiným subjektům, nemá s komunitní energetikou nic společného, jde o tržní vztah. Již dnes můžete jako majitel FVE prodávat elektřinu přímým vedením, podrobněji např. zde:
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/jak-legalne-dodavat-elektrinu-z-vlastni-elektrarny-sousedum
https://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0152/015292_podminky-primeho-prodeje-vlastni-vyrobene-elektriny-mikulas-vargic.pdf
Nicméně základem obchodního vztahu je to, že obě strany mají přehled o objemu nákupu a prodeje, což se bez elektroměru neobejde. Domníváme se, že je v tomto případě nezbytné, aby každý byt by měl jeden elektroměr pro měření dodávky z FVE a druhý pro měření dodávky ze sítě.

Přejeme hodně úspěchů s FVE!
J. Truxa, K. Srdečný