Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.1.23 / dotaz č. 149789
Dobrý den,
na konci roku 2022 bylo naše SVJ (64 bytů) odpojeno od Pražské teplárenské a nyní od 1.1.2023 už používáme na vytápění a ohřev vody vlastní tepelná čerpadla.
Podle jaké vyhlášky se provede rozúčtování za rok 2023. Jde mi o rozúčtování na byt, kde jsou digitální měřiče. Je dobré nechat znovu stanovit koeficienty polohy a radiátorů v jednotlivých bytech? Jaká legislativa se k tomuto tématu vztahuje? Určitě budeme mít zvýšené náklady na elektřinu.
Od výboru mám tuto odpověď: rozúčtování je bohužel dle zákona – koeficienty a max. 20% úspora, nic víc - nic se nemění, nastavení radiátorů má na vyúčtování vliv jen omezený - jen nám klesnou celkové náklady – náklady budou od PRE místo od PTAS. Takže je nejlepší topit pořád naplno a případně větrat.

Děkuji za kvalifikovanou odpověď
Dobrý den,
na vyúčtování nákladů na teplo a přípravu teplé vody se nic nemění, i když došlo ke změně zdroje. Rozúčtování se provádí podle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, v aktuálním znění a vyhlášky č. Vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, v aktuálním znění.
Pokud máte pochybnosti o správném nastavení stávajících koeficientů, vzneste dotaz na správu SVJ, zda by bylo možné s ohledem na změnu zdroje provést výpočt přesných čili bilančních polohových koeficientů. Výpočet polohových koeficientů se neobejde bez nákladů.
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros tisk