Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.1.23 / dotaz č. 149870
Dobrý den,zajímá nás zda je možnost žádat o dotaci ,když měním plastová okna montovaná před 20 lety za nová.děkuji za odpověď.
Dobrý den,

budu vycházet z předpokladu, že stavbou je rodinný dům. Z dostupných dotačních titulů jsou relevantní tyto:

1. Nová zelená úsporám light. Administrativně a náročností technického řešení nejméně složitá dotace, ale primárně určená na nízkopříjmové domácnosti nejvíce ohrožené energetickou chudobou - žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo příspěvek na bydlení. V případě splnění podmínek je možné získat až 12.000,- Kč na jedno okno, které musí být zaskleno izolačním trojsklem v rámu hloubky nejméně 70 mm.
Viz: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

2. Nová zelená úsporám. Dotace zaměřená na výstavbu nových energeticky pasivních domů nebo komplexní rekonstrukci domů stávajících. Malý rozsah opatření typu prosté výměny oken ale na získání dotace obvykle nestačí, musí být součástí komplexních opatření pro dosažení poměrně značné energetické úspornosti, potvrzené projektem a energetickým posouzením. Průvodním jevem je poměrně velká vlastní finanční spoluúčast, na druhou stranu - čím větší dosažená úspora energií, tím vyšší dotace.
Viz: https://novazelenausporam.cz/jak-na-to/krok-za-krokem/

Hezký den.

Jan Pašek
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita tisk