Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.1.23 / dotaz č. 150085
Dobrý den,
jsme výrobce komponentů pro automobilový průmysl a splňujeme definici velkého podniku. Pro účely vyplnění přílohy č. 8 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb. o zastropování cen potřebuji poradit jestli se na nás nahlíží jako na zákazníka spadajícího do definice výrobce tepelné energie podle § 4 odst. 4 písm. c) nebo d) respektive jestli budeme mít povinnost každý měsíc vyplňovat a posílat výkaz výrobce dle přílohy č. 1 tohoto NV.
Viz druhý bod v příloze č. 8 - Zákazník prohlašuje, že plyn odebíraný v odběrném místě zákazníka je/není použit na výrobu tepelné energie podle § 4 odst. 4 písm. c) nebo d).
Odebíraný plyn používáme k vytápění vlastní výrobní haly a administrativních prostor a dále ve výrobní technologii (pecích) pro tavení hliníku.
Děkuji za odpověď
Dobrý den,
V NV je uvedena následující formulace:
Nejedná-li se o dodávky plynu zákazníkovi podle odstavce 3, vztahuje se cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2 dále na
c) poměrnou část dodávky plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie na vytápění a přípravu teplé užitkové vody v odběrném místě zákazníka, a ve kterém je instalována domovní kotelna nebo zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie pro jeden objekt jednoho zákazníka, včetně poměrné části technologické vlastní spotřeby a ztrát,

Dle mého názoru, pokud máte v areálu podniku zdroj nebo zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody a jste schopni zajistit měření spotřeby ZP a výroby tepla v rozsahu přílohy č.1, pak se na vás ustanovení vztahuje, resp. můžete využít specifickou cenu za dodávku plynu.