Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.1.23 / dotaz č. 150945
Dobrý den , mám dotaz )žádám o dodaci Nová zelená úsporám .Bydlím v Nítkovicích .... kde jsem provedla rekonstrukci ze stodoly na RD .V září r. 2022 ze svých těžce naspořených prostředků jsem osobně zateplila severní a východní stranu RD - (složení zdi: vnitřní část nová zeď Ytong 150P2-500, 6cm mezera a původní venkovní zeď - cihelná ze starých původních cihel , původní omítka, poté na zedˇ byly přilepeny 10cm polystyrénové bílé desky určené na fasádu a zafixovány trny , natažená perlinka a po zaschnutí provedena základní jemná omítka, tlouštka zdi po zateplení je 60cm) vše bylo provedeno přesně podle oficialnío návodu. Je toto zateplení dostačující?
Protože teď po mně chtějí, pokud chci dotaci, abych tam dala 20cm polystyrénu a to na jižní a západní stranu kde slunce hodně svítí.Myslím ,že je to zbytečné. Děkuji za odpověď
O dotaci z programu NZÚ Light na zateplení fasády je možné žádat pouze u těch částí fasády, které mají nově dodaný izolant 20cm bez ohledu na to, na kterou světovou stranu je fasáda orientovaná.
Tam, kde máte zateplení provedeno izolací tl. 10cm by bylo pro získání dotace potřebné dalších 10cm přidat.
Dotační podpora je stanovena za běžný metr délky zateplené stěny, měřené vodorovně po vnějším obvodu domu. Celková délka se zaokrouhluje na celé metry směrem nahoru. Zateplení musí výškově pokrývat vytápěnou část
domu.

Pro využití dotace z programu NZÚ jsou energetické podmínky složitější (požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla zateplované konstrukce na obálce budovy, procentní snížení průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy, snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie do budovy v MWh/rok...). Je nutné zpracování odborného posudku a energetického hodnocení objektu energetickým specialistou a autorizovaným projektantem - podrobně viz Závazné pokyny pro žadatele NZÚ - rodinné domy: https://novazelenausporam.cz/dokument/2532