Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.1.23 / dotaz č. 150967
Dobrý den

Chtěl bych se prosím zeptat, zda je možné provozovat komín s větrací mřížkou (komín KERAMO) v domě s rekuperací?

Komín bude používán pro krbová kamna na dřevo, která budou v obývacím pokoji pouze jako záložní zdroj. Hlavní zdroj topení bude tepelné čerpadlo.

Na internetu jsem se dočetl, že větrání je zejména z důvodu použití plynových kotlů, kde vzniká kondenzát a keramická vložka není těsná. My budeme topit pouze dřevem. Je možné mřížku zaslepit, aby nenarušovala provoz rekuperace?

děkuji


Souběh systému řízené výměny vzduchu s otevřeným větracím otvorem pro spalovací spotřebič je obecně problém. Bohužel řešení není v rozhodovací pravomoci majitele nemovitosti.

Dle vyhlášky 268/2009 Sb. musí být ke každému spalovacímu zdroji zajištěn přívod vzduchu z venkovního prostředí, a to minimálně v množství odpovídajícímu provozu při jmenovitém výkonu.

Současně zákon 133/1985 Sb. stanoví, že před zprovozněním spotřebiče musí být provedena revize spalinových cest. Tato revize je platná po celou dobu provozu daného spotřebiče, pokud současně nebyly na spalinové cestě provedeny změny. V případě výměny spotřebiče nebo provedení změn spalinové cesty musí být zpracována nová revize.

Lze předpokládat, že na Vámi provozovaný spotřebič, včetně způsobu přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin, byla zpracována revizní zpráva spalinové cesty. Tato zpráva musela řešit i přívod spalovacího vzduchu a interakci provozu spotřebiče se systémem řízené výměny vzduchu. Pokud nyní bude na přívodu vzduchu provedena změna musí být vypracována nová revizní zpráva. Jakoukoliv úpravu nelze tedy provést na základě „pokynů z internetu", ani tohoto vyjádření bez následné revize spalinových cest.

Lze tedy doporučit, obrátit se na revizního technika, který vypracoval revizní zprávu, s dotazem na možnost řešení alternativního přívodu vzduchu ze současného uvažování vlivu systému řízené výměny vzduchu.

Pokud budou na spalinové cestě provedeny úpravy (včetně přívodu vzduchu) není možné připojený spotřebič provozovat až do doby vystavení revizní zprávy spalinové cesty. Četnost a způsob využívání spotřebiče v tomto případě není relevantní.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS tisk