Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.1.23 / dotaz č. 151299
Dobrý den, prosím o bezplatnou radu a pomoc ohledně NZÚ Light. Jsme 2 důchodkyně ve starém rodin.domě, který jsme si pořídily před 7 lety. Rádi bychom využily státní podporu k postupným energetickým úpravám a využily k tomu odborníky.
Děkuji za odpověď
Dobrý den,
NZÚ Light je s ohledem na podmínky jednorázovou akcí (podmínky pro žadatele, kapitola 2.4 písm. b): „V rámci této výzvy nelze na jeden RD uplatnit více žádostí“). Můžete některé úpravy RD provést v rámci této dotace (NZU Light) a další pak v klasické výzvě NZU pro rodinné domy.
V NZU Light je možné žádat o podporu na výměnu oken, dveří, zateplení fasády, podlahy, stropu nebo střechy. Maximální souhrnná dotace na vybrané realizace úsporných opatření je stanovena na 150 tis. Kč. Domnívám se, že nejvhodnějším postupem je domluvit si osobní schůzku s některým z EKIS středisek, kde se specialista seznámí s vaším RD s jeho stavem a doporučí která úsporná opatření je vhodné realizovat ve výzvě pro NZÚ Light a která v klasickém NZU.
Ze současných zkušeností vyplývá, že dotační částka 150 tis Kč je schopná pokrýt výměnu výplní otvorů (okna, dveře) v celé budově a zateplení stropu (pod půdou) nebo podlahy.
Stručné výhody a nevýhody NZÚ Light a klasického NZU:
- NZU Light má výrazně jednodušší administraci a minimální požadavky na dokumentaci o realizovaných opatřeních (bez projektu, bez průkazu energetické náročnosti budovy, bez tepelně technických výpočtů)
- omezená dotace jen na výši 150 tis Kč (klasické NZU má v oblasti zateplení budovy hranici podpory 650 tis Kč)
- NZU Light má omezení typů žadatelů o dotaci
- NZU Light má „jednoduše“ definované požadavky na kvalitu výplní otvorů a tloušťku tepelných izolací
- Klasické NZU podporuje i další energeticky úsporná opatření jako je výměna zdrojů tepla pro vytápění, přípravu teplé vody, instalace solárních termických panelů nebo FVE, instalace – zajištění nucené výměny vzduchu v objektu. Součástí je i tzv. Dešťovka – využití dešťové vody nebo vyčištěné odpadní vody jako užitkové vody.
- je nutná spolupráce vlastníka budovy, energetického specialisty a příslušného projektanta