Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.1.23 / dotaz č. 151360
Dobrý den,
jsem předseda SVJ, dům 18 bytů z roku 1963, zajímalo by mne, jestli lze čerpat dotace na:
1. zateplení stropu suterénu na nízkoenergetickou úroveň, ale před zateplením se musí udělat rekonstrukce elektřiny, světla jsou umístěny na stropě?
2. instalace tepelného čerpadla pro vytápění společných chodeb?
3. instalace FVE na střeše, nutná rekonstrukce rozvodu elektřiny?
4. na zvýšení tloušťky tepelné izolace z 10cm PST na 20cm, které máme v auditu?
Děkuji a přeji pěkný den.
Sg
Dobrý den
podrobné informace lze v dokumentu pro žadatele a příjemce podpory na https://novazelenausporam.cz/dokumenty/bytove-domy/.

Odpovědi na vaše dotazy:
1. Na zateplení stropu suterénu, lze žádat jako dílčí opatření. Problém může být podmínka procentní snížení průměrného prostupu tepla obálky, snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů a snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie všechny tyto hodnoty musí být sníženy o min 10%. To často bývá důvod, proč při dí čím zateplení na dotaci žadatelé nedosáhnou.
2. Zde záleží na tom jakým způsobem v současnosti vytápíte. Podporována je výměna hlavního zdroje tepla za stávající zdroj tepla, kterým je :
kotel na pevná paliva nižší než 3. třídy
kotlů na topné oleje
lokální topidla na pevné paliva
elektrické vytápění
Dále pak není podporová náhrada centrálního zdroje tepla bytového domu, který je napojen na soustavu zásobování teplem
3. Instalace FVE na střeše je podporována. Zda Vy budete potřebovat rekonstrukci rozvodů elektřiny nedokáži, takto z dálky posoudit.
4. Teoreticky ano. Součinitel prostupu tepla konstrukce na obálce budovy, na které je prováděno opatření musí splňovat <= 0,7 Un,20 . I zde platí. Problém může být podmínka procentní snížení průměrného prostupu tepla obálky, snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů a snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie všechny tyto hodnoty musí být sníženy o min 10%. To často bývá důvod, proč při dí čím zateplení na dotaci žadatelé nedosáhnou.
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia tisk