Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.1.23 / dotaz č. 151476
Dobrý den,

jsem místopředseda bytového družstvav Praze, a chtěl bych Vás se zeptat ohledně využití možnsoti čerpání dotace na výměnu oken, která je současně vypsána v dotačním programu Zelená úsporám - LIGHT. Chtěl bych dotaci pomoci poskytnout majitelům ve starobním důchodu. Mám na Vás dotaz zda je možné toto čerpání v rámci družstevních podílů možné a zda by byla možná konzultace.

Dále bych se chtěl zeptat zda je možné dotaci stejného typu čerpat pro mé prarodiče bydlící v rodinném dvougeneračním domě, kdy však tento dům darovali dceři s podmínkou dožití, měli by prarodiče nárok?

Předem moc děkuji za Vaší reakci. Hezký den
Dobrý den,
program Nová zelená úsporám LIGHT je určen výhradně pro vlastníky rodinných domů.
Bytových domů se NZÚ Light vůbec netýká (až na určité výjimky, kdy má bytový dům vymezené jednotky, které jsou de facto samostatnými rodinnými domy).
Obecně tedy pro bytové domy není možné o tuto dotaci žádat.

Dotace na zateplení bytových domů nabízí "běžný" program Nová zelená úsporám - Bytové domy.
Zde se žádají dotace na dům jako celek, je potřeba dosáhnout předepsaných parametrů a předepsané úspory. Samotnému podání žádosti o dotaci předchází projektová příprava.
Informace o všech dotacích Nová zelená úsporám najdete na stránkách https://novazelenausporam.cz/

K druhé otázce - opět jde předpokládám o Novou zelenou úsporám LIGHT:
Žadatelem o podporu může být pouze vlastník či spoluvlastník RD, kde všichni členové domácnosti pobírají starobní důchod, nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo žadatel pobírá/pobíral příspěvek na bydlení.

Pokud by tedy dcera (majitelka objektu) byla v důchodu a měla v objektu trvalý pobyt počínající před 12.9.2022, přičemž by všichni členové v domácnosti byli v důchodu či pobírali příspěvek na bydlení, žádat dotaci v NZU Light je možné.
Pokud je dcera (majitelka objektu) pracující, resp. nesplňuje některou ze tří výše uvedených podmínek, na dotaci NZU Light žádat nelze.

K tomuto doporučuji prostudovat sekci Časté dotazy na stránkách programu NZU: https://novazelenausporam.cz/caste-dotazy/

Opět by však bylo možné o dotaci žádat v "běžném" programu Nová zelená úsporám. Ten je určen pro všechny vlastníky RD. Nicméně opět je potřebná projektová příprava a dosažení předepsaných kritérií.

Pro případnou osobní konzultaci se obraťte na jakékoli středisko EKIS.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim
Téma:  Ostatní
tisk